weby pro nejsevernější čechy

Bledule jarní a Eftemii míří na benefiční aukci do Prahy

Panenky z Křišťálového údolí Eftemii a Bledule jarní – to jsou názvy skleněných děl, jež vyhotovily žákyně Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě v rámci svých klauzurních zkoušek a zadání školní soutěže. Liberecký kraj skleněné skvosty zakoupil, aby je daroval Českému výboru UNICEF, který je využije pro benefiční aukci panenek, jež se koná 21. listopadu 2023 v Českém muzeu hudby na pražské Kampě. Výtěžek z dražby zajistí očkování dětí z rozvojových zemí proti smrtelným nemocem.

Jsem moc rád za každý projev solidarity, zvlášť v dnešní pohnuté době. Dobrým skutkem přispěly žákyně Střední školy sklářské v Železném Brodě – konkrétně Emma Šťovíčková, jež vyhotovila dílo Eftemii, a Linda Šašková s Eliškou Noskovou, které si daly práci s vytvořením skleněné Bledule jarní. Kombinace jejich invence, kreativity, nadšení pro dobrou věc a času věnovaného nad rámec výuky může být inspirací pro každého z nás,“uvedl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.„Díla jsme jako kraj zakoupili, abychom je mohli darovat Českému výboru UNICEF. Ten letos v listopadu pořádá benefiční aukci, kde se budou tyto a mnohé další předměty dražit. Moc mě těší, že výtěžek pomůže dobré věci, a to zejména dětem v rozvojových zemích, kde se jim často nedostává moderní lékařské péče.“

Cílem procesu odborného vzdělávání pro reálnou praxi je reálně připravený žák, absolvent, studující u odborně erudovaných učitelů participujících na progresi vývoje průmyslu a skutečných potřeb společnosti plynoucích z aktuální praxe s vizí do budoucnosti. Aktivní zapojení našich žáků s pedagogy do úkolu na náročné téma, řešení realizovatelného designu panenky UNICEF v průmyslovém materiálu (skla) regionu výše zmíněné jen podtrhuje a vysoká účast žáků školy v soutěži jejich citlivé sociální myšlení v této potřebné společenské objednávce potvrzuje. Realizace náročného projektu by nebyla možná bez významné podpory a partnerství Libereckého kraje, který panenky od školy odkoupil a následně je daroval ve spolupráci se školou do aukce panenek pro UNICEF. Velmi si vážíme záštity pana Jiřího Čeřovského, náměstka hejtmana pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost, a paní Jiřiny Princové, vedoucí školského odboru zřizovatele školy – Libereckého kraje,“  dodal Jan Hásek, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě.

Liberecký kraj zakoupil skleněné dílo s názvem Eftemii vytvořené jako závěrečná maturitní ročníková práce autorky Emmy Šťovíčkové za pořizovací cenu 10.000 korun a skleněné dílo s názvem Bledule jarní vytvořené jako závěrečná maturitní práce autorek Lindy Šaškové a Elišky Noskové za pořizovací cenu 5.000 korun od Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě.

Oba umělecké výtvory si rozdělily první místo v rámci soutěže železnobrodské školy, do které se přihlásilo se svými návrhy 23 studentů. Začátkem května letošního roku vybrala výkonná ředitelka UNICEF Pavla Gomba spolu s Andreou Kroupovou, ředitelkou Nadace Preciosa, a Janem Háskem, ředitelem školy, tři nejpovedenější návrhy. K dělenému prvnímu místu pro Bleduli jarní a Eftemii se přidalo ještě dílo Plumpynaut, které získalo speciální cenu UNICEF za netradiční uměleckou formu pojednání panenky.

Proces výroby těchto originálních panenek je velmi náročný a nákladný. Panenky Bledule jarní a Plumpynaut vznikly ve školních dílnách na huti, k výrobě díla s názvem Eftemii bylo zapotřebí využití speciálního rotačního stroje na foukání skla z borosilikátových trubic. Tento stroj aktuálně nevlastní žádná sklářská škola v České republice, a proto výrobu panenky Eftemii, která symbolizuje matku s dcerou po svém boku, zajistila díky podpoře Libereckého kraje společnost Josef Herman ze Železného Brodu v rámci spolupráce školy a průmyslu. Ve všech třech případech se jedná o unikátní díla a výjimečnou práci studentů pod vedením jejich pedagogů.

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo při příležitosti posledního školního dne 30. června 2023 v prostorách železnobrodské školy.

Tagy