weby pro nejsevernější čechy

Sedmý ročník soutěže Kniha roku (Libereckého kraje) se chystá, hlásit se lze od ledna

Blíží se již sedmý ročník tradiční soutěže Kniha roku Libereckého kraje. Od Nového roku je možné přihlašovat literární díla. Celkem jich za všechny minulé ročníky soutěží prošlo 156.
„V kraji vychází mnohem více titulů, ale ne všichni nakladatelé či autoři je do soutěže hlásí. A je to škoda, protože soutěž na knihy upozorní a těm úspěšným se věnujeme i v průběhu roku.
Pokud tedy víte o zajímavé knize, která vyšla v letošním roce, neváhejte nakladatele či autora upozornit na možnost účasti v soutěži,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.
Soutěže se mohou zúčastnit autoři, jejichž kniha vyšla v roce 2023 a obsahově se významně týká Libereckého kraje, jeho občanů a jejich díla, území nebo jeho dílčí části, tradic, příběhů, historie, výrobky apod. Uzávěrka přihlášek je 28. února příštího roku.
O vítězných knihách rozhoduje sedmičlenná odborná porota, která hodnotí přihlášené knihy podle obsahu, kvality grafického zpracování, kvality tisku a vazby. Pomocnými kritérii bude dostupnost na trhu a výše nákladu. Členy poroty jsou zástupci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci a odborník v oblasti nakladatelské činnosti, knižního obchodu a v oblasti grafického zpracování knih.
Přehled všech přihlášených knih z předešlých ročníků a formulář elektronické přihlášky jsou dostupné na webových stránkách Přihláška | Kniha roku (kraj-lbc.cz).

Tagy