weby pro nejsevernější čechy

Krajská vědecká knihovny v Liberci vydala další audioknihu v rámci projektu Děti čtou nevidomým dětem.

V rámci dlouhodobého projektu „Děti čtou nevidomým dětem“ se nám povedlo vydat již 21. zvukovou knihu.
„Medailon Emilky Horové“ od Nadi Revilákové načetly děti ze základních a středních škol z Liberce a Frýdlantska, které byly vybrané na základě konkurzu, jenž proběhl začátkem listopadu. O konkurz je tradičně velký zájem, pro letošní knihu se ho zúčastnila stovka dětí, z nichž jsme pro natáčení vybrali 17 dětí a studentů. Knihu jsme nahráli pod taktovkou režisérky Elišky Bejčkové během dvou dnů.
„Letos poprvé jsme kromě zvukové knihy na CD vydali i tištěnou verzi pro nevidomé v Braillově písmu. Děti, pro které je kniha určena, tak budou mít možnost si ji nejen poslechnout, ale také číst hmatem,“ doplňuje ředitelka knihovny, PhDr. Dana Petrýdesová.
Děkujeme všem, kteří tento projekt finančně podporují a fandí mu. V letošním roce nás krom Ministerstva kultury ČR podpořilo v našem úsilí i statutární město Liberec a Nadace Leontinka. Velké díky patří také učitelům, kteří děti motivují a pomáhají jim s přípravou na konkurz. A v neposlední řadě moc děkujeme všem dětem, bez kterých by to vůbec nešlo.
Slavnostní křest zvukové knihy se uskuteční dne 14. února v obřadní síni liberecké radnice za účasti náměstka primátora statutárního města Liberec, autorky knihy a všech, kteří se na vzniku zvukové knihy podíleli.

Tagy