weby pro nejsevernější čechy

Kartounky v České Lípě v 18. až 20. století [video]

Česká Lípa byla ve 40. letech 19. století hned po Praze nejvýznamnějším střediskem potiskování textilu v celé tehdejší rakouské monarchii. Bohatě výtvarně vypravená kniha, kterou vydává Vlastivědný spolek Českolipska ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, je prvním komplexním zpracováním historie kartounek, tedy továren na potiskování textilu, v České Lípě od sklonku 18. do první poloviny 20. století.

 

 

Tagy