weby pro nejsevernější čechy

Kraj otevře již druhý Dům přírody. V Oldřichově představí přírodu Jizerských hor

Provoz druhého domu přírody v regionu bude prostřednictvím své příspěvkové organizace Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky zajišťovat Liberecký kraj. Půjde o Dům přírody Jizerských hor v areálu ekocentra v Oldřichově v Hájích.

Bude prezentovat přírodní zajímavosti celých Jizerských hor a zejména přírodní památky UNESCO Jizerskohorské bučiny. Otevírá 1. května. „Domy přírody, stejně třeba jako naučné stezky či ptačí pozorovatelny, pomohou návštěvníkům poznat zdejší přírodu, což je jeden z předpokladů její lepší ochrany,“  řekl Václav Židek, krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Dům přírody Českého ráje, který se nalézá v Dolánkách a přibližuje Chráněnou krajinnou oblast Český ráj, zahájil provoz v dubnu 2016. Stejně jako on, i ten jizerskohorský vznikl v rámci programu Dům přírody, za nímž stojí Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Jeho cílem je vybudovat po vzoru jiných evropských států ve vybraných chráněných územích síť návštěvnických středisek.„Dobrovolná spolupráce obyvatel a návštěvníků chráněných území je pro zachování jejich hodnot klíčová. Věříme, že domy přírody k ní svojí činností velkou měrou přispívají,“ dodal Martin Modrý, ředitel Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje.

Tagy