weby pro nejsevernější čechy

Muzea nožířské tradice v Mikulášovicích bylo otevřeno!

Vernisáž otevření Muzea nožířské tradice, jak zní oficiální název expozice, se konala 1.8.2017 za účasti ředitele firmy Mikov ing. Karla Ježka, starostky Mikulášovic ing. Miluše Trojanové a dalších pozvaných hostů. Firma Mikov se v průběhu roku 2017 dohodla s městem Mikulášovice o umístění expozice v I. patře budovy Informačního centra. Zobrazené exponáty dokumentují celou dlouhou historii tradiční výroby všech druhů nožů a kancelářských potřeb v severočeských Mikulášovicích. Na vystavených výrobcích je možno pozorovat nejen technologický pokrok výroby v průběhu let až do současnosti, ale také změny designu v jednotlivých historických obdobích. Expozice co do počtu vystavených předmětů rozhodně není uzavřená, i nadále budou průběžně doplňovány nové exponáty, ať již historického charakteru či současné inovované produkty. Přístup do muzea je v souladu s provozními hodinami Informačního centra.