weby pro nejsevernější čechy

Potenciál regionálních řemesel a regionálních produktů v cestovním ruchu – Workshop v KiEZ Seifhennersdorf

Zveme všechny zájemce na workshop „Potenciál regionálních řemesel a regionálních produktů v cestovním ruchu“. Navštívit bychom měli tajemnou Zemi skřítků…

Skřítkové Querxe kdysi žili v Lužici, ve svých skalních obydlích v Široké hoře (předpokládá se, že touto tajemnou horou je míněn Breiteberg poblíž Heinewalde 1 míli daleko od Žitavy) a občas, většinou skrytě, navštěvovali také lidská sídla. Většinou si jich lidé ani nevšimli, protože mívávali na hlavě mlhovou čepičku, která je činila neviditelnými. Skřítkové milovali pečená jídla, ale neměli rádi kmín. Proto se lidé naučili sypat pečený chléb, ale i řadu dalších jídel kmínem, aby jim ho skřítkové neujídali.

V některých rodinách si ale lidé skřítků vážili. Taktéž skřítkové chovali k lidem vřelé city, dokonce obdarovávali koláči či suchary a někdy i velmi cennými dary či talismany a ochraňovali lidi i jejich obydlí. Po přijetí křesťanství v Lužici odešli skřítkové do kousek přes kopec vzdálených Čech, protože se jim údajně nelíbilo vyzvánění zvonů. Je velmi pravděpodobné, že v Čechách žijí dodnes. Důkazem pro to je fakt, že tamní chléb bývá dodnes sypán kmínem. Do Lužice se ale skřítkové nevrátí, pokud nebudou zvony zrušeny a Sasko nepřijde pod Čechy. Pak by se prý snad mohly vrátit pro skřítky lepší časy.

V Lužici na skřítky nezapomněli, na úpatí Breitebergu lidé navštěvují skalní výchoz se vstupem do Země skřítků, kde je i spoustu zajímavého povídání o skřítcích. Samotný vstup pak střeží ojedinělý exemplář rodu Querx, údajně toho ale mnoho nenamluví. Na první pohled se dokonce zdá, že je kamenný…

Rovněž workshop se koná v zemi skřítků….. Querxenland, Viebigstr. 1, 02782 Seifhennersdorf

Krom předkřesťanských legend bude samozřejmě na pořadu dne problematika marketingu a rozvoje turistiky v příhraničních regionech Saska a Česka.

Doporučení účastníci jsou podnikatelé, publicisté, novináři, provozovatelé, ale i zástupci veřejnosti v oboru Slow tourismu, poklidné poznávací turistiky či turismu v jeho šetrné, lokální formě. Během dvoudenní akce bude téměř o vše postaráno. Je možno také navštívit pouze jeden či druhý den exkurze. Informace a rezervace jsou možné také telefonicky či mailem na adrese.

Mgr. Jan Sedlák, manažer projektu „Slow tourism v Euroregionu Nisa – Spojení kultury s přírodou“

Obec Pěnčín

Tel: +420 774 424 266; E-mail: sedlak@pencin.cz

www.pencin-zittau.eu

Na shledanou v zemi skřítků – Querxenland!

Tagy