weby pro nejsevernější čechy

Workshop přiblíží podstávkové domy a lidovou architekturu

Kulturní workshop s názvem Dny lidové architektury, který je jednou z aktivit evropského projektu Za společným dědictvím na kole i pěšky, pořádá v pátek 23. září Liberecký kraj. Hlavním cílem projektu je zpřístupnit veřejnosti přírodní a kulturní dědictví– podstávkové domy a lidovou architekturu.

K tomu účelu poslouží nový přeshraniční turistický produkt pro pěší a cyklisty. Územím, které zahrnuje, je Ústecký kraj (České Švýcarsko, Šluknovský výběžek), Liberecký kraj (Českolipsko), Saské Švýcarsko, Lužické hory, region Zittauer Gebirge (jižní část Horní Lužice). Projekt zajistí dobré cyklistické i pěší propojení přeshraničního regionu.

„Neustále hledáme cesty, jak lidem představovat zajímavá témata našeho kraje. Podstávkové domy jsou přeshraniční fenomén, a právě proto je tu prostor pro spolupráci vzdělávání a oblasti cestovního ruchu,“uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V Navrátilově sále v Novém Boru přednášející odprezentují odborné přednášky na téma lidové architektury a podstávkových domů, chybět nebude ani procházka městem s praktickými ukázkami jednotlivých objektů.

Přednášky nesou názvy Léto v krajině podstávkových domů – nová kulturně-turistická nabídka v Trojzemí, Podstávkový dům – světové kulturní dědictví UNESCO?, Dokumentace podstávkových domů, Obnova podstávkových domů na příkladech v severních Čechách a Využití podstávkových domů pro rozvoj cestovního ruchu.

Celý workshop bude překládán do německého a českého jazyka a je vhodný pro každého. Zájemci se mohou obrátit na Vendulu Václavskou – e-mailová adresa je vaclavska@kraj-lbc.cz.

Tagy