weby pro nejsevernější čechy

Volfartický kostel se opět zazelená jako za baroka. Díky krajské dotaci

Jeden milion korun. Taková je výše dotace, kterou se krajští radní rozhodli uvolnit na obnovu kostela svatého Petra a Pavla ve Volfarticích.

O individuálních podporách obnov památek rozhodujeme na základě důkladného posouzení památkáři.Finanční prostředky budou využity naobnovu jižní fasády lodi kostela sv. Petra a Pavla,“  uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Obec Volfartice se poprvé připomíná roku 1281, k roku 1370 je doložena existence zdejšího panského sídla. Někdy mezi těmito daty zřejmě vznikl i zdejší kostel. Jeho podoba je neznámá, pravděpodobně stál na místě dnešní stavby. Ta pochází z let 1783 až 88 a patří do skupiny velkých jednolodních staveb na pomezí pozdního baroka, rokoka a klasicismu, které odrážejí hospodářský vzestup celého okolí ve druhé polovině 18. století, způsobený rozmachem sklářské a textilní výroby. V okolí je lze spatřit například v Jezvém či Kytlici.

Vzhledem k umístění na ostrohu nad potokem Libchavou tvoří jednu z dominant protáhlé údolní vsi. V roce 1883 došlo k opravě kostela a omítnutí na šedo. Nynější nová fasáda se ponese v zeleném odstínu, který měl kostel podle průzkumu v období pozdního baroka.

Tagy