weby pro nejsevernější čechy

Liberecké přírodovědné workshopy zabavily zvídavé děti

Jedinečnou příležitost zažít si a vyzkoušet vybrané chemické experimenty dostaly děti, které se běžně označují jako nadané, během jara díky spolupráci krajského úřadu se Základní školou 5. května v Liberci. Nabídky workshopů určených pro žáky ze 4., 5. a 6. tříd základních škol se zájmem o přírodní vědy využilo pět chlapců, z nichž dva přijeli dokonce až z Českolipska. V pozměněné podobě budou workshopy pokračovat i v příštím školním roce.

„Jedná se o další z aktivit projektu Libereckého kraje zaměřeného na rozvoj vzdělávání. Jeho součástí jsou i aktivity pro nadané žáky, kteří jsou bohužel v dnešní době trochu opomíjeni. Jsem rád, že Liberecký kraj na ně myslía vytváří jim podmínky pro jejich další rozvoj,“ říká Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Chlapci během tří navazujících workshopů zjišťovali kyselost různých běžně dostupných kapalin, načež vyvozovali jejich vhodnost pro lidský organismus, při dalším setkání se zabývali rychlostí chemických reakcí a jejich tepelným zabarvením, a při poslední akci měli za úkol vymyslet vhodný pracovní postup, který povede k získání neznámého množství rozpuštěné krystalické látky z roztoku a následně vypočítat její procentuální zastoupení.

„Syn byl pokaždé nadšený, zářil jako vždy, když ho něco nadchne, něco objeví, něco pochopí,“svěřila se jedna z matek účastníků. Věková skupina dětí byla mladší, než která se v rámci výuky dostane na běžné základní škole k chemii, všichni tak pracovali v laboratoři s patřičným vybavením poprvé. Roli lektorů si při této příležitosti vyzkoušeli také dva nadšenci do chemie z osmého ročníku hostitelské školy.

Badatelská setkání organizoval ve spolupráci se Základní školou 5. května v Liberciprojekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Libereckém kraji (NAKAP LK II), jehož cílem aktivita zkvalitnění péče o nadané žáky. Termíny a podobu dalších workshopů, které nemají v Liberci obdoby, se rodiče dozví na portále www.edulk.cza ve facebookové skupině Nadané děti.

 

Tagy