weby pro nejsevernější čechy

Noc kostelů 2018 v Mikulášovicích

Letošní akce Noc kostelů v kostele sv. Mikuláše začala prohlídkou kostela pro děti s následnou soutěží o poklad sv. Mikuláše.

V průběhu večera bylo možno si prohlédnout jak samotný kostel tak i výstavu starých modlitebních knížek a různých církevních obrázků. Kdo chtěl, mohl se pokochat vyhlídkou z kostelní věže, nebo si poslechnout varhanní hudbu v podání pana Patrika Englera. Mikulášovický pěvecký sbor měl vystoupení v podvečer v kostele a také zazpíval z ochozu věže kostela.