weby pro nejsevernější čechy

Tvoříme Děčín: Vylepšovat město chce více lidí než loni, dorazilo téměř padesát návrhů

Pět milionů korun vyčlenil v rámci participativního rozpočtu Děčín na projekty, které mohou navrhovat lidé v Děčíně a jeho blízkém okolí. Akce Tvoříme Děčín běží druhým rokem. Lhůta pro podávání návrhů skončila poslední lednový den. Na magistrát dorazilo celkem 49 různých návrhů, což je o deset více než v loňském roce.

„Velice mě těší, že mají lidé zájem o své okolí a snaží se aktivně o zlepšení prostředí, ve kterém žijí. Participativní rozpočet se stále více dostává do povědomí lidí, kteří si uvědomují, že sami mohou rozhodnout o tom, kam část peněz z rozpočtu města půjde,“ řekl Jiří Anděl, náměstek primátora pro ekonomiku, finance a majetek.

V současné době se jednotlivé návrhy kontrolují a posuzuje se, zda je bude možné realizovat. Úředníci magistrátu proto také komunikují s jednotlivými navrhovateli. Poté bude následovat hlasování veřejnosti, které proběhne v červnu. Právě hlasování rozhodne, na jakých návrzích se začne pracovat.

„Věřím, že do hlasování postoupí co nejvíce návrhů, aby měli lidé na výběr,“ doplnil náměstek primátora.

Ještě před hlasováním město uspořádá veřejné setkání, na kterém budou moci samotní autoři své návrhy představit a vysvětlit.

 

V prvním ročníku Tvoříme Děčín se k realizaci dostalo celkem 11 projektů. Jaké to byly a v jakém jsou nyní stádiu?

Prořezání Sněžnické vyhlídky: projekt je hotov, vyhlídka slouží lidem.

Dětské dopravní hřiště: bylo již provedeno chemické odplevelení, následovat bude oprava povrchů, údržba zeleně, osazení a namalování dopravního značení.

Březiny – záchrana lípy: momentálně se připravuje výběrové řízení na zhotovitele akce, která se týká nejen opatření, aby byla zachráněna památná lípa, ale také opravy přilehlého chodníku.

Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu: byly určeny jednotlivé orientační body pro pevné kontroly ve spolupráci s Lesním úřadem a vedením Zámku Děčín. Nyní navrhovatelé připravují samotné trasy do mapového podkladu ve spolupráci s Klubem orientačních běžců. Poté začne výroba všech potřebných tištěných i elektronických materiálů, aby bylo možné již v létě uspořádat orientační závody.

Houpačky pro radost: do léta dojde k zavěšení 5 houpaček, konkrétní místa budou řešena s architektem města.

Workoutové hřiště: bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na zhotovitele hřiště, které by mělo být do konce května 2019 v Březinách vybudováno.

Basketbalové koše pro Děčín: na jaře dojde k úpravě basketbalových košů na ZŠ Vrchlického. Vznik basketbalového plácku ve vnitrobloku v Zámecké ulici byl spojen s projektem „Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecké“. Celý vnitroblok byl geodeticky zaměřen, momentálně probíhá dendrologický průzkum dřevin. Na ten bude navazovat ideová studie a posléze tvorba projektové dokumentace, jejíž součástí bude altán a basketbalový plácek. Je možné, že se realizace projektu prodlouží vzhledem k nutné projektové přípravě, neboť vzhledem k členitosti prostoru a jeho významu je nutné, aby prostor nebyl kultivován nahodile.

Obnova kašny na Masarykově náměstí I. etapa: město Děčín nechalo vypracovat restaurátorský průzkum, statické posouzení a restaurátorský záměr včetně 3D dokumentace pro plánovanou sochařskou rekonstrukci chybějící výzdoby kašny, která může být případně doplněna až po dokončení restaurování kašny. Záchrana památky si vyžádá podle předběžných odhadů částku kolem 5 milionů korun bez DPH. Bude spočívat v opravě středového vápencového sloupu kašny (v havarijním stavu), zhotovení betonového základu pod žulovým schodištěm vně kašny, rozebrání a zpětného osazení schodiště podle původní dispozice na nový základ. Také bude provedena obnova žulové stěny nádrže, izolace vnitřní stěny a dna nádrže kašny. V současné době se vyřizuje stavební povolení. V uvedeném rozsahu budou restaurátorské práce, a to i v návaznosti na technologické postupy, trvat minimálně 1 a půl roku. Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto restaurovat kašnu postupně z rozpočtu města.

Zatraktivnění jihozápadního Děčína: na Šustrově cestě byla zrestaurována Boží muka v Krásném Studenci. Je hotova projektová dokumentace na inventarizaci zeleně a připravuje se projektová dokumentace pro obnovu samotné cesty.

Chceme se toulat v Březinách: probíhá zaměření cest, připravovaný projekt, jenž by měl obnovit cesty a navrhnout výsadbu ovocných stromů, se bude muset vypořádat s problémy, spočívajícími třeba v tom, že cesty jsou využívány zemědělci pro techniku, nebo že některé úseky cesty jsou zaploceny.

 

 

 

 

 

 

Tagy