weby pro nejsevernější čechy

Město Liberec připravilo komentované prohlídky městských čtvrtí

První ze série komentovaných prohlídek městských čtvrtí měla velký úspěch!


Městské informační centrum Liberec připravilo tři mapy městských čtvrtí, ve kterých zájemci najdou doporučené trasy k příjemným procházkám.

Cílem této aktivity je vzbudit v obyvatelích Liberce zájem o své město. Většina z nás se běžně pohybuje po stálých trasách – z domu do práce nebo do školy, na nákup nebo k lékaři, ale málo kdo se jde odpoledne nebo o víkendu jen tak projít třeba po Králově Háji, pokud tam přímo nebydlí,“ říká Pavlína Sacherová, vedoucí oddělení městské informační centrum.

Informační centrum proto připravilo doporučené trasy po městských čtvrtích Staré Město, Nové Město a Kristiánov. Ty popisují zajímavé objekty, sochy a připomínají slavné rodáky z našeho města. Cílem této aktivity je zmapování všech městských čtvrtí, které nabízí zajímavé cíle. V letošním roce postupně vyjdou městské části Perštýn, Ruprechtice a připravuje se také Dolní centrum, které sice není samostatnou městkou částí, nicméně je velmi zajímavé.

Součástí projektu jsou také komentované prohlídky s průvodcem, v rámci kterých mohou občané města navštívit zajímavý objekt na trase. První ze série prohlídek se uskutečnila v sobotu 30. března a představila Nové Město a Vazební věznici Liberec. O prohlídku byl ze strany veřejnosti velký zájem.

Otevření bran budovy vazební věznice přiblížilo návštěvníkům jinak veřejnosti nepřístupnou část historického jádra města, kdysi největší administrativní stavbu, která byla po celou dobu své existence využívána jako věznice. Účastníci prohlídky si tak připomněli jednak historickou hodnotu budovy, a zároveň se seznámili s úkoly Vězeňské služby České republiky a aktivitami vazební věznice, o kterých laická veřejnost často mnohé neví, “ říká Jan Hladík, ředitel Vazební věznice Liberec.

Další prohlídka představí městskou čtvrť Kristiánov, společně se Střední průmyslovou školou textilní, která se pyšní unikátními textilními stroji, se uskuteční 15. června 2019. Rezervace vstupenek začne 29. dubna 2019 v Městském informačním centru v Liberci.

Jana Kodymová, DiS.
tisková mluvčí
oddělení tiskové a vnějších vztahů odboru Kancelář primátora
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
tel.: +420 485 243 182
e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz
web: www.liberec.cz

Tagy