weby pro nejsevernější čechy

Stavbu náplavky zdrží námitka stavební firmy. Kraj chce stavět co nejdříve

Liberecký kraj by chtěl pokračovat v rekultivaci dolního centra Liberce. Druhá etapa zamýšlené kultivace sídla okolí budovy krajského úřadu měla začít letos na jaře. Kvůli námitce jedné z nevybraných stavebních firem u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), která se účastnila výběrového řízení, snad začne stavba v červenci.

Liberecký kraj vybral již začátkem tohoto roku ze šesti uchazečů jednu dodavatelskou firmu, která měla náplavku a její okolí za bezmála 133 miliony korun dokončit,“  uvedl náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky Zbyněk Miklík. „Vzhledem k námitce stavební firmy Gardenline, která byla účastníkem výběrového řízení, ale nevyhrála, jsme čekali na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To jsme po čtyřech měsících obdrželi.“

Podle rozhodnutí ÚOHS Liberecký kraj, zadavatel veřejné zakázky, nedodržel zásadu transparentnosti, když posoudil podmínky účasti v zadávacím řízení u vybraného dodavatele – společnost CL-Evans jako splněné. „U jednoho z nabízených materiálů podle rozhodnutí ÚOHS není splněna minimální požadovaná hodnota parametru. Přesně se jednalo o kluznost dodávané žuly,“ upřesnil náměstek Miklík.

Proti rozhodnutí úřadu se nebudeme odvolávat. Požádali jsme firmu CL-Evans, stejně jako i další účastníky zadávacího řízení o doplnění informací.V případě, že vítěz nebude schopen informace doplnit a požadované podmínky dostát, jsme připraveni uzavřít smlouvu s dalšími účastníky, a to podle toho, v jakém pořadí se umístili v rámci výběrového řízení,“  doplnil náměstek Zbyněk Miklík.Na jednání Rady Libereckého kraje 9. července bychom chtěli schválit výběr dodavatele a v letních měsících stavbu zahájit. Jsme připraveni stavbu co nejdříve předat.“

Aktuální stav soutěžního práva, možností a vypořádávání námitek u veřejných zakázek mi vůbec nedělá radost. ÚOHS rozhodoval o námitkách více než čtyři měsíce, ztratili jsme tak důležitý čas v nejlepší stavební sezoně,“  uzavřel hejtman Půta.

V druhé etapě kultivace okolí krajského úřadu má být změněna podoba nábřeží řeky Nisy – úprava koryta řeky, náplavka, lávka, rampa, schodiště, hlavní vstup do budovy úřadu, park s kioskem, dětské hřiště a příjezdová komunikace a zpevněné plochy. Liberecký kraj vybral 10. ledna 2024 dodavatele, společnost CL-Evans. Společnost Gardenline podala koncem ledna proti výběru námitku, kterou Liberecký kraj odmítl. Gardeline se proto 19. února obrátil na ÚOHS, který rozhodnutí vydal v polovině měsíce června 2024.

Tagy