weby pro nejsevernější čechy

Co se děje na UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně je významnou součástí krajského města Ústeckého kraje. Redakce čtenářům čas od času zprostředkuje zajímavosti z dění na této vzdělávací instituci.

S novým rokem 2023 se chystají celoroční oslavy desetiletého trvání vědecké knihovny UJEP. Svoji činnost zahájila VK UJEP přesně 28. ledna 2013, kdy došlo ke sloučení fakultních knihoven do efektivního celku v moderně koncipované budově. Za tento čin dokonce obdržela ocenění Knihovna roku 2013 v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Rok připomínání 10. výročí s sebou nese zajímavé benefity pro čtenáře. „Na každý desátý den v měsíci, počínaje lednem, je vyhlášena amnestie dlužníků. A tak každému, kdo již 10. ledna vrátí dlužnou knihu do knihovny u výpůjčního pultu, bude dluh odpuštěn,“ říká ředitel knihovny Mgr. Martin Pečiva.

Ač je v lednu v knihovně zkouškové ticho, je pro návštěvníky připraveno několik zpestření ve formě dvou menších tematických výstav. První z nich nese název Rok 2023 — EVROPSKÝ ROK DOVEDNOSTÍ. Druhá expozice dostala název KNIHOVNA JAKO PODPORA STUDIA A VĚDY.Na konec ledna je připraveno výjimečné online školení s lektory knihovny nazvané s nadsázkou Ptejte se nás, na co chcete, my na co chceme, odpovíme“Společná konzultace Jiřího Maška a Denisy Vrábľové proběhne ve  čtvrtek 26. 01. 2023 od 10:00 h v prostředí MS TEAMS. Dvojice odborníků se bude snažit zodpovědět všechny dotazy z oblasti citací, rešerší a elektronických zdrojů.

Přírodovědecká fakulta UJEP spojuje svou cestu s Botanickou zahradou Teplice. Tato spolupráce začala s novým rokem 2023 podpisem smlouvy dvou významných vědeckých institucí regionu Ústeckého kraje – Botanické zahrady Teplice a Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Ta k tomuto kroku přistoupila na základě pozitivních zkušeností při součinnosti se Zoologickou zahradou v Ústí nad Labem. „Naším posláním je nejen vzdělávat studenty v oblasti přírodních věd a vytvářet jim špičkové zázemí pro studium, ale také rozvíjet výzkumné aktivity. Prostory naší fakulty poskytují studentům i akademikům nové moderní vybavení. Spolupráce s botanickou zahradou pak nabídne našim studentům další nové příležitosti a motivaci k vědecké práci. V neposlední řadě jim poskytne tolik potřebný kontakt s praxí. Botanická zahrada jistě ocení kvalifikovanou pomoc v osobách našich studentů a vědeckých pracovníků,“ vysvětluje děkan Přírodovědecké fakulty UJEP doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.

Základní formy spolupráce proto směřují do možnosti řešení společných výzkumných projektů, přípravy vzdělávacích akcí a kampaní, předávání a sdílení informací, a tím zvyšování kvalifikace pracovníků i studentů.

Katedra geografie vydává novou knihu. Jak lépe učit geografii? Na tuto otázku již našla katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP několik odpovědí. S novým pojetím přichází kniha Mgr. Petra Trahorsche, Ph.D., Vizuálie v učebnicích geografie: analýza a vliv na dětská pojetí. „Tato nově vydaná kniha je do jisté míry specifická. Věnuje se totiž vnějším faktorům utváření dětských pojetí a nezaměřuje se jen na jejich popis. V knize čtenáři samozřejmě naleznou i výčet nejdůležitějších miskoncepcí, tedy chybných pojetí vybraných geografických fenoménů. Kromě toho se kniha snaží hledat doporučení pro pedagogickou praxi, a tím i způsoby, jak zefektivnit učení z vizuálií, a eliminovat tak potenciál vzniku miskoncepcí,“ přibližuje autor.

Cíle publikace spočívají ve dvou rovinách. První se  expertně věnuje hodnocení vizuálií a analyzuje jejich strukturu a kvalitu v učebnicích geografie, přičemž současně vybírá konkrétní vizuálie do další fáze výzkumu. Druhý cíl se zaměřuje na hodnocení jevů a jejich znázornění (např. schémata, modely) samotnými uživateli, kdy se Petr Trahorsch snaží identifikovat vliv kvality vizualizace na charakter dětských pojetí a případný vznik miskoncepcí. Publikace má v důsledku nadoborového tematického zaměření potenciál oslovit hned několik zájmových skupin čtenářů. V prvé řadě se může jednat o oborové didaktiky působící ve výzkumu a v univerzitním vzdělávání. V druhé řadě může být přínosem pro učitele (nejen) zeměpisu, neboť výsledky výzkumu jsou interpretovány ve vztahu k pedagogické praxi na základních školách.

/ zdroj tiskové zprávy Mgr. Jana Kasničová, foto Anna Hrochová /

 

Tagy