weby pro nejsevernější čechy

Artepropojení – Oči mojí mámy, srdce mého dítěte, tátovy ruce

Ve středu 19.června byla v prostorách Severočeské knihovny Ústeckého kraje vernisáží zahájena výstava prací dětí (a jejich rodičů) z ústecké Speciální školy Pod Parkem, které vznikaly v dlouhodobém projektu v rámci arteterapie.

„V arteterapii se učíme dívat do sebe, abychom lépe rozuměli světu kolem sebe. Hrajeme si s barvami, necháváme ruce tvořit. Na povrch pak vyplavou různé myšlenky, vzpomínky a přání.
Johanka, Jana, Radek, Renata, Markéta, Jitka, Marek, Eliška, Petra, Marcel, Zuzana, Lukáš, Ondřej, Gábina a Tomáš… jsou děti a jejich rodiče, kteří v průběhu školního roku pracovali na tématech a technikách podle rožnovské arteterapie na Speciální základní škole a Praktické škole v Ústí nad Labem.
Práce vznikaly většinou oddělených dílnách a teprve na společné výstavě tvůrci zhlédli navzájem svá díla. Byli propojeni…“ ,řekla nám vedoucí projektu a arteterapie Mgr. Kateřina Svitalská.

Výstavu zahájila zástupkyně školy Mgr. Míša Sobotková. Úvodní slovo měla arteterapeutka Bc. Eva Líbalová a celý program pokračoval hudebním vystoupením rodičů a dětí si pod vedením pana učitele Jakuba Krištůfka.

„PROPOJENÍ – název této výstavy odráží pro vystavující novou skutečnost vycházející z tradice již dlouhou dobu uplatňovaných metod arteterapeutické praxe pro děti, navštěvující Speciální základní školu na Severní Terase v Ústí nad Labem. Pod vedením paní učitelky Mgr. Kateřiny  Svitalské  se tady děti pomocí kombinovaných výtvarných technik (například akvarel, akční akvarel, koláž) posouvají ve změnách svých obtíží, projevujících se navenek například v komunikaci. Rodiče dětí navštěvujících akce využívající arteterapii doposavad většinou asistovali jako osoby děti doprovázející, či je vyzvedávající a s paní učitelkou konzultovali jejich pokroky v této výtvarné činnosti.

Novinkou letošního školního roku, byl návrh na to, aby se také rodiče zkusili zapojit jako účastníci do aktivit, které jejich děti absolvují a to ve dvou formách. Jednak samostatnou účastí na výtvarných technikách, které se i pro dospělé používají například jako duševní hygiena a dále pak jako společné arte-aktivity prováděné dítětem a rodičem.

Návrh byl zrealizován s velkým úspěchem. Rodiče se blíže seznámili i mezi sebou při relaxačních činnostech, které zatím znali jen z doslechu od svých dětí a možná se i trochu odreagovali od svých náročných povinností. Ještě větším kladem bylo ale dosažení onoho vzájemného propojeníse svým dítětem při společné výtvarné činnosti, Artefakty, které toto propojení dokumentují, soustředěné na této probíhající výstavě, dávají autorům opakované potěšení ze společných zážitků a výstavu navštěvující veřejnosti umožňují nahlédnout do života rodin dětí ze Speciální školy“, řekla na úvod Bc. Eva Líbalová

Výstava je k vidění v prostorách ústecké knihovny (Velká Hradební) do konce června.

Tagy