weby pro nejsevernější čechy

Poklad ze školní zdi připomněl sto let starý svár

Sto let zazděný čekal v měděné schránce vzkaz stavitelů staré střekovské školy otevřené roku 1908. Skrýš odhalili zedníci při její přestavbě na bytové domy v roce 2008. Ještě 12 let ale trvalo, než pamětní poklad doputoval do Muzea města Ústí nad Labem.

„Narazili jsme na to ve vstupní chodbě v dutině ve zdi. Schránka byla zaletovaná cínem, tak jsme museli víko vypáčit. Uvnitř byly různé papíry a pár drobných mincí. Tenkrát jsme to nedocenili, až teď po letech mě napadlo, že by to mohlo zajímat muzeum,“ popsal okolnosti nálezu Karel Struhar z Ústí nad Labem, který na podzim letošního roku „poklad“ předal muzeu. Kovový tubus o průměru 8 cm a výšce 37 cm obsahoval řadu rukou psaných dokumentů. Zásluhou pečlivého uzavření se dochovaly v dokonalém stavu. K nejcennějším patří sedmistránkové dějiny školství na Střekově od roku 1817 do zbudování inkriminované školy. Podepsaný je pod nimi starosta Střekova Josef Richter. Mezi dokumenty se nachází i jeho půvabná portrétní fotografie z vyhlášeného ústeckého ateliéru Pietzner. Archiválie z tubusu se převážně věnují vyhrocenému sporu mezi obcí Střekov a dvojobcí Novosedlice-Kramoly. Jablkem sváru bylo právě financování školní výuky. Střekov byl protistranou obviňován, že odmítá přispívat do společné kasy, z níž byla placena výuka na škole v Kramolech, kam docházely děti z řady okolních obcí včetně Střekova. Spor se na přelomu let 1906 a 1907 probíral na stránkách novin, které o něm referovaly jako o „skandálu“. Zpráva vyšla i v deníku Prager Tagblatt či Národní politice. Došlo dokonce na podání žaloby proti starostovi Richterovi a vyhrožování střekovské radnici exekucí. Starosta se bránil, že Střekov dost přispěl na stavbu nové školy v Kramolech roku 1901. Splacení dlužného školného podmiňoval svolením se stavbou vlastní školy přímo v obci Střekov. Krásná školní budova z roku 1908 s domovním znamením hlavy s abecedou a siluetou hradní zříceniny je živoucím důkazem, že nakonec svou prosadil.

„Z dokumentů je zřejmé, že dohady kolem školy zásadně poškodily vztahy mezi sousedy. Teprve v roce 1922 se byli schopni někdejší sokové domluvit na vytvoření společné obce se zastřešujícím názvem Střekov, která se o čtrnáct let později stala městem. Už v roce 1939 se ale musela pod nacistickým diktátem vzdát samostatnosti a stát se součástí krajského města Ústí nad Labem,“ okomentoval přínos zazděného vzkazu pro poznání regionální dějin vedoucí historického oddělení Martin Krsek

Tagy