weby pro nejsevernější čechy

Město Děčín připravuje výběrové řízení na zpracování studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží

Město Děčín postrádá rozvojovou průmyslovou zónu. Její zřízení je omezeno dvěma chráněnými krajinnými oblastmi zasahujícími až do centra města, bezprostředním sousedstvím s Národním parkem České Švýcarsko a zátopovou oblastí řeky Labe, Ploučnice a Jílovského potoka. Proto využití uvolňovaných ploch po průmyslové výrobě nebo nadbytečných ploch zabraných v minulosti dopravní infrastrukturou je jedinou možností k investičním příležitostem pro stávající i případně nové zaměstnavatele a pro celkovou obnovu území k rozvoji města.

Jedním z mála rozsáhlejších areálů, ve kterém v budoucnosti pravděpodobně dojde ke změně způsobu využití aspoň na části plochy, je plocha nádraží Děčín – východ (dolní nádraží), tedy území zhruba ohraničené ulicemi Benešovská a 17. listopadu, včetně historické budovy nádraží, která je v současné době nevyužitá.

Hlavním předmětem návrhu revitalizovaného prostoru je brownfield o celkové ploše 13,5 hektarů, který by mohl vzniknout přestavbou a optimalizací dnešního kolejiště nádraží. To je záměr, na který město Děčín přivedla příprava realizace velkého projektu SŽDC „Optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín“. Na tato území navazuje dotčená plocha o velikosti cca 14,5 hektarů.

Území by pak mohlo být rozčleněno na tři části: první část je zóna dopravní infrastruktury, která bude využita čtrnácti novými kolejemi ve dvou svazcích, které celou plochu rozdělí podélně zhruba uprostřed.

Druhá část, ze které by měly být odstraněny koleje a další železniční zařízení směrem k ulici Benešovská, by měla sloužit pro průmyslovou výrobu, tedy jako průmyslová zóna.

Část třetí, rovněž bez kolejí, zahrnuje historickou budovu rakouské dráhy, která je kulturní památkou a nyní chátrá bez využití, a k tomu plochu podél ulice 17. listopadu až k ulici Krokova. Toto území by sloužilo pro služby a obchod, lehkou nerušící výrobu a jako zázemí průmyslové zóny. S využitím historické budovy nádraží, jejíž zastavěná plocha je 2697 m2, počítá například dopravní fakulta ČVUT. Převážná část území je ve vlastnictví Českých drah, a.s. a Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

Odhadované náklady celkové investice jsou cca 1,6 miliardy korun.

V současné době se připravují podklady pro vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží. Předpokládaný příjem nabídek je červenec až začátek září 2019. Více informací bude na profilu zadavatele https://zakazky.mmdecin.cz/.

Žádost o dotaci

Před dvěma lety se podařilo vyjednat zahrnutí záměru rozvojové zóny Děčín – východní nádraží do vládního dokumentu (známého také jako RE:START). Díky tomu byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotaci na zpracování studie využitelnosti území.

„Tato žádost byla podána a nyní čekáme na výsledky. Zpracováním studie využitelnosti území budou zřejmé další kroky komplexní regenerace stávající starší dopravní a průmyslové infrastruktury v této lokalitě na oblast využitelnou pro rozvoj podnikání, vzdělanosti a vyšší kvalitu života obyvatel města. Bude například navrženo funkční řešení území, budou pojmenováni klíčový aktéři, vazby na financování nebo navržen harmonogram jednotlivých kroků,“ uvedl náměstek děčínského primátora Jiří Anděl.

Memorandum

V pondělí 17. června bylo v Ústí nad Labem podepsáno Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu Rozvojové zóny v prostoru kolejiště nádraží Děčín – východ mezi primátorem města Děčína Jaroslavem Hroudou a hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Odehrál se tak další významný krok k využití pro dopravu přebytečných ploch, pokud dojde k jejich uvolnění, pro další rozvoj města. Toto memorandum navazuje na předchozí, stvrzující obdobně společný zájem na revitalizaci a novém využití opuštěné historické nádražní budovy. O podpisech dalších signatářů tohoto významného dokumentu budeme průběžně informovat.