weby pro nejsevernější čechy

Muzeum Českého ráje otevře novou horolezeckou expozici

Do závěrečné fáze vstupují práce na přípravě nové stálé expozice Muzea Českého ráje v Turnově.
Ponese název Z Českého ráje na vrcholy světa a bude se zabývat historií horolezectví — právě to
má totiž v okolí Turnovska mnohaletou tradici. Expozice uvítá první návštěvníky 7. září tohoto
roku.
„Jsem rád, že Muzeum Českého ráje, které je samo o sobě velmi zajímavé, bude doplněno novou
expozicí. Do zdejšího regionu, do Prachovských skal, horolezectví neodmyslitelně patří,“ řekl hejtman
Libereckého kraje Martin Půta.
Za dějinami horolezectví se bude možno vypravit do zcela nové třípodlažní budovy. Ta vzniká na místě
bývalé kavárny, dílen, spojovací chodby a galerie, přičemž z těchto prostor zůstala jen část obvodových
zdí galerie.
„Nová budova horolezecké expozice rámuje atrium Muzea Českého ráje a vzniká tak další krásný
prostor pro kulturní akce. Expozice samotná, jež jistě přivede do muzea nové návštěvníky, je logicky
umístěna právě v Turnově, městě, které je tradičně s horolezectvím velmi silně spjaté. Chci poděkovat
pracovníkům muzea a zejména paní ředitelce Jakouběové za úsilí, které vzniku nové expozice věnovali,“
uvedla Květa Vinklátová, radní Libereckého kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.
Interaktivní expozice by měla evokovat skalní město, v němž se budou nalézat nezbytné vitríny
s vystavenými předměty a obrazové monitory. Expozici dotvoří kromě nejrůznějších exponátů i světelné
efekty a animace, které budou pohyblivé a znázorní ukázky horolezeckého sportu.
Na přípravě obsahu expozice se podílejí odborní pracovníci muzea ve spolupráci s experty z řad
horolezců. Odbornými garanty scénáře, obsahových náplní audiovizuálních prezentací a výběru
exponátů jsou Alžběta Kulíšková a David Marek, kteří se spolu s dalšími zaměstnanci muzea podílí i na
organizaci doprovodných programů. V současné době jsou kompletně hotovy scénář expozice včetně
textové části, jeho překlady, výběr exponátů a fotografií. Téměř dokončeny jsou taktéž audiovizuální
prezentace, chystá se rovněž grafika celé expozice Ve spolupráci s externí firmou se dohotovuje
elektronický informační systém, který pro horolezecké nadšence dále rozšiřuje informace představené
v expozici.
„Návštěvníci budou mít možnost se touto formou například seznámit s celou horolezeckou sbírkou
muzea, která začala vznikat během přípravy expozice a v současnosti obsahuje téměř pět set předmětů.
Součástí tohoto systému je také databáze skal, lezců a jejich prvovýstupů, kterou již více než dvacet let
vytváří Zdeněk Strnad,“ dodala Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově,
příspěvkové organizace. Databáze je k vidění na webu www.skalnioblasti.cz .
Nová expozice se zrodila v rámci projektu nazvaného Pro horolezce neexistují hranice, který Muzeum
Českého ráje v Turnově ve spolupráci s Libereckým krajem připravovalo od roku 2014. Projekt
finančně podpořila Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu
spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
2014-2020. Součástí celého přeshraničního projektu byly doprovodné programy na obou stranách
hranice, ať už v Turnově nebo partnerském saském Bad Schandau.

Tagy