weby pro nejsevernější čechy

Dílna s Květou naučí práci s papírem, textilem i korálky

Jednou z oblastí, kterou Liberecký kraje podporuje z dotačního fondu, je i řemeslná
a zážitková turistika. V letošním roce podpořil kraj takto zaměřené aktivity celkovou částkou 1 168 118 korun. Jednou z akcí, kterou kraj podpořil, je Dílna s Květou ve Smržovce.

Jedná se o akci pro děti, rodiče a prarodiče, kteří si za pomocí různých výtvarných technik vyrábějí dekorace.

Osvojí si tak práci s papírem, pedigem, barvami, textilem, špejlemi, korálky, kromě běžných pomůcek se používá například big shot, tavná pistole nebo fén.

Již desátým rokem Dílny vede Květa Merklová, sociální pracovnice Domova Maxov v Horním Maxově. K ruce jí i účastníkům těchto setkání je vždy jedna studentka. Jednotlivé výtvarné techniky každý měsíc představí klient maxovské terapeutické dílny. Klienti se v průběhu roku střídají. Velký přínosem této akce je kromě toho, že se její účastníci naučí vyrábět dekorace z různých materiálů, setkání se světem handicapovaných a možnost přirozené komunikace s nimi.

„Zajímavé akce nenajdou návštěvníci jen ve větších městských centrech kraje. Často je naopak dobré vyjet do míst, která nejsou známými turistickými centry. V tomto případě se navíc jedná
o terapeutickou dílnu, která pracuje s hendikepovanými. Při práci s nimi můžete zjistit, že svět člověka s hendikepem může být stejně barevný, jako svět zdravých,“
uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Dílna není omezena věkem, pouze počtem míst, která jsou v knihovně. Na klienty Domova Maxov čeká za jejich ochotu učit ostatní své řemeslo na konci roku odměna při vánočním setkání se starostou města.

Kdo má zájem, může navštívit Městskou knihovnu a infocentrum ve Smržovce každé třetí pondělí v měsíci od 15 do 17 hodin.

 

Tagy