weby pro nejsevernější čechy

Liberecká teplárna zahájí v okolí budovy krajského úřadu rekonstrukci zdrojů topné a užitkové vody

Od pondělí 8. července 2019 začnou práce na rekonstrukci technologie ohřevu topné a užitkové vody v budově krajského úřadu. Tu provádí Teplárna, a.s. v rámci projektu „Revitalizace CZT LIBEREC – GreenNet“. Ve středu 10. července pak začnou výkopové práce v prostoru krajského parkoviště a parčíku. Naváže na ně zabudování horkovodu pod povrch.

Pracovníci externí firmy v budově Krajského úřadu Libereckého kraje budou od 8. července instalovat nové potrubí do šachty za nákladním výtahem a propojí energocentrum se strojovnou v 10. patře.

Ve středu 10. července překročí Teplárna, a.s. hranice krajského parkoviště v blízkosti parku za budovou úřadu a začne s výkopovými pracemi v rámci revitalizace teplárenských sítí a zabudováním horkovodu pod povrch. Parkoviště bude až do konce července uzavřeno a omezen bude i přístup do parku.

 

Tagy