weby pro nejsevernější čechy

Nejlepší kroniku Libereckého kraje vyhlásí v turnovském muzeu

Psaní kronik. Poslání, díky němuž další generace vědí, jak žily ty před nimi. Ty nejpečlivější a nejkreativnější kronikáře z místního regionu, kteří byli přihlášeni do soutěže o Nejlepší kroniku Libereckého kraje, čeká na začátku září ocenění v turnovském Muzeu Českého ráje. Vítězové si za svou práci převezmou diplomy i finanční odměny.

„Kronikáři odvádějí pro dokumentaci dění v obcích a městech neocenitelnou práci. Některé z kronik jsou skutečnými uměleckými díly a ona dokumentace není jen výpisem faktů, ale literárním dílem. Děkuji všem obcím, které udržují svou kroniku a kronikářům za jejich práci“, říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší kronika Libereckého kraje, která se koná již počtvrté, se uskuteční v úterý 10. září od 13 hodin. Ocenění obdrží kronikáři a jejich kroniky ve dvou kategoriích. Do první se mohly přihlásit obce do 2 000 obyvatel, druhá soutěžní kategorie pak byla určena pro obce s počtem nad 2 000 obyvatel. Obcí je celkem dvanáct, přičemž v první skupině pět a v druhé sedm.

V kronikách se hodnotily obsah a struktura zápisů, stylistická úroveň, grafická a výtvarná stránka
a přílohy kronik. To vše za roky 2016 a 2017.

Na slavnostním vyhlášení dostanou diplomy a finanční odměny kronikáři nejúspěšnějších obcí v každé kategorii. Vítězové také získají prémii pět tisíc korun, za druhá místa tři tisíce korun a za třetí patnáct set korun.

Soutěž vyhlašuje Liberecký kraj ve spolupráci s Ještědskou pobočkou České archivní společnosti
a Severočeským muzeem v Liberci. Jejím cílem je podpořit a ocenit náročnou práci městských
a obecních kronikářů a upozornit tím na význam kronik pro uchování pravdivého obrazu současné doby pro budoucí generace.

 

Tagy