weby pro nejsevernější čechy

Liberecký kraj chce dostavět jeden z posledních úseků na cyklotrase Odra–Nisa

Liberecký kraj má velký zájem o dobudování jednoho z posledních úseků na trase z Liberce do Hrádku nad Nisou na dálkové páteřní cyklotrase Odra–Nisa. Podá proto první žádost o dotaci na výstavbu cyklotrasy ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Stěžejním úsekem je lokalita „U Hrabarů“ v Chotyni. Předpokládané náklady na výstavbu dosahují 18,8 milionu korun. Podání žádosti musí ještě schválit zastupitelstvo kraje. Po dokončení úseku bude cyklotrasu spravovat obec Bílý Kostel nad Nisou.

„Budeme usilovat o získání finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Úsek je sice dlouhý jen 796 metrů, ale v lokalitě „U Hrabarů“ v Chotyni je složitý terén. Skalní masiv a vodní elektrárna komplikují majetkoprávní vypořádání. Stavba proto bude finančně náročná a je mimo rozpočtové možnosti obce Bílý Kostel nad Nisou,“ uvedl Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Vlastník vodní elektrárny neumožnil výstavbu cyklotrasy na svých pozemcích, proto povede trasa skalním zářezem. Projektant musel vzít v potaz i možné poškození elektrárny vlivem otřesů při trhacích pracích během výstavby. I přes veškerá úskalí ale projekt splňuje všechny požadavky českých státních norem a podmínek SFDI.

Celkové náklady na výstavbu cyklotrasy činí 18.863.636 korun, z toho 4.879.147 korun jsou neuznatelné výdaje a spoluúčast Libereckého kraje. Termín pro podání žádostí je 22. října 2019. K rozhodnutí o přidělení dotace by mělo dojít v únoru roku 2020. Kraj již projektovou dokumentaci konzultoval na SFDI.

„Oslovili jsme také Lesy ČR, které vlastní část úseku cyklotrasy mezi Machnínem a Andělskou horou. Chceme najít společného řešení, které pomůže opravit povrch cyklostezky v této lokalitě,“ uzavřel náměstek Sviták.

Tagy