weby pro nejsevernější čechy

Konference na krajském úřadu mapovala zadávání veřejných zakázek

Druhý ročník Konference k problematice zákona o zadávání veřejných zakázek se ve dnech 26. až 27. září konal na Krajském úřadě Libereckého kraje pod záštitou hejtmana Martina Půty. Byl určený pro pracovníky krajských úřadů, kteří se zpracováním těchto zakázek zabývají. Letos dorazilo 44 účastníků z 12 krajů; zástupci zbylých dvou krajů se zúčastnili jiné, dlouho plánované konference.

„Tyto odborné akce, kde se předávají zkušenosti mezi kraji, je nutné podporovat, protože jsou přínosem pro všechny zúčastněné strany,“ uvedl Jan Sviták, náměstek hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Účastníci konference se v problematice veřejných zakázek orientují, a proto v sále rezonovala témata spojená s aplikací zákona o zadávání veřejných zakázek. Největší prostor dostala stále aktuální a probíhající elektronizace procesu zadávání veřejných zakázek, dlouho se také na příkladu některých rozhodnutí z nedávné minulosti diskutovalo o rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pořadatelé z oddělení veřejných zakázek Krajského úřadu Libereckého kraje potom vyhradili časový prostor na odpovědi lektorů na předem zaslané dotazy z jednotlivých krajů.

Účastníci kvitovali odbornou úroveň pozvaných lektorů z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, advokátní kanceláře a šéfredaktora časopisu Veřejné zakázky. Zajímavou prezentaci o úpravě písemností prezentovala vedoucí kanceláře ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje LK Iva Jarošová, která kolegy z ostatních krajů seznámila s aplikací normy ČSN 01 6910 o úpravě dokumentů.

Tagy