weby pro nejsevernější čechy

Didaktická konference v IQLANDII: žáci musí vědět, proč se učí

Klíčovou roli při výuce žáků generace Z hraje hlavně motivace a to, aby žáci viděli smysl v tom, co dělají. K tomuto závěru dospěli učitelé, ale i didaktici českých univerzit, kteří se účastnili dvoudenní didaktické konference v liberecké iQLANDII. Letošním mottem bylo „Science centrum jako inspirativní prostředí pro učitele pracující s generací Z“. Při této příležitosti se mohli učitelé i akademici seznámit s expozicemi a výukovými programy v laboratořích a iQPLANETÁRIU.

Jak zaujmout žáky generace Z, která má nejjednodušší přístup k informacím v celé historii lidstva? Jakou formou jim sdělovat nové informace, aby byli motivovaní si je zapamatovat a dále s nimi pracovat? Na takové otázky hledali učitelé základních škol a didaktici zapojených univerzit společně odpovědi. Největší změna oproti předchozím generacím je v tom, že když žáci nespatřují smysl v tom, co dělají, tak nedělají nic. To je pro učitele obrovská výzva. Ve chvíli, kdy jako učitel představím žákům svoji vizi – pro danou hodinu nebo celý rok, a to způsobem, že do toho půjdou se mnou, už je v podstatě vyhráno,“  vysvětluje Petr Knecht, z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Učitelé se shodli, že klíčové je žáky generace Z motivovat. To lze podpořit zařazováním aktuálních témat a příkladů z reálného světa do výuky, rozšiřováním používaných metod i zapojováním moderních technologií.

Konferenci uspořádala Fakulta pedagogická Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni ve spolupráci s libereckým science centrem a za účastí zástupců dalších univerzit.