weby pro nejsevernější čechy

Kříž v Sedlejovicích pomáhal obnovit i jeřáb

Záchranu a obnovu památek Liberecký kraj dlouhodobě podporuje. Jedním z příkladů je restaurování pískovcového kříže v centru Sedlejovic — místní části obce Sychrov. Kraj na něj věnoval 72 450 korun.

„Čím dál víc obyvatel si uvědomuje velkou symboliku a hodnotu památek na území jejich obcí.
I stav drobnějších památek, jako například božích muk nebo křížů, je už dnes pro občany důležitý. Vztah k nim se během třiceti let od revoluce velice změnil. Jsem tomu ráda,“
uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Kříž, na nějž se sedlejovičtí obyvatelé složili v roce 1816, byl před restaurátorským zásahem silně poškozený: kámen byl znečištěný a popraskaný, povrch byl poškozený a základy nedržely pohromadě, což silně narušovalo statiku celého díla.

Restaurátoři kříž pomocí jeřábu rozebrali a vytvořili nové základy. Očistili kámen pomocí páry a pasty, dotvořili chybějící části a injektáží zaplnili praskliny. Nově zhotovili spodní část samotného kříže. Následně byl kříž, který se skládá ze čtyř dílů, opět za pomoci jeřábu sesazen a na podstavci restaurátoři obnovili nápis.

 

Tagy