weby pro nejsevernější čechy

Společné prohlášení ke zlepšení kvality železničního dopravního spojení Hrádek nad Nisou—Žitava

Političtí zástupci okresu Zhořelec, Libereckého kraje a zemského okresu Görlitz, měst Bogatyně, Žitava, Hrádek nad Nisou a dopravních svazů ZVON (Horní Lužice – Dolní Slezsko) a KORID LK podepsali v sobotu 2. listopadu u příležitosti oslav 160. výročí železničního spojení Liberec – Žitava v polském Porajówě společné prohlášení.

Připomínají v něm svým národním vládám, že je třeba se co nejdříve shodnout na vyřešení opravy 2,7 kilometru dlouhého polského úseku na této trase a na vybudování zastávky právě v Porajówě.

„S ohledem na skutečnost, že tato trasa představuje velmi důležité spojení v rámci euroregionu, které propojuje Liberecký kraj, ale také polské Krkonoše se saským hlavním městem a německou a evropskou sítí železnic, prosíme polskou centrální vládu, aby přistoupila na nabídku německé a české strany. Po patnácti letech společného soužití v Evropské unii není možné stav železnice považovat za úspěch,“ vysvětlil hejtman Libereckého kraje Martin Půta cíl společného prohlášení.

Úplný text prohlášení:

 

Společné prohlášení ke zlepšení kvality železničního dopravního spojení Hrádek nad Nisou—Žitava

Signatáři tohoto společného prohlášení považují kvalitní železniční dopravní spojení za jednu z klíčových podmínek rozvoje úspěšné přeshraniční spolupráce v česko–německo– polském Trojzemí.  Železniční trať Liberec — Hrádek nad Nisou —Žitava je základním prvkem ekologického dopravního spojení na území Euroregionu Nisa a nástrojem posilování soudržnosti a vzájemné komunikace obyvatel v širším příhraničním regionu.

Třicetileté výročí změny politických poměrů v Polsku, Německu i v České republice nám v letošním roce připomínají i dlouhá a zatím bohužel neúspěšná jednání o zlepšení stavu železnice mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou. Úsek železnice na polském území, který je dlouhý jen 2,7km, se nachází v tak špatném stavu, že vlaky jím mohou projíždět rychlostí maximálně 40km/h. Proto není možné nabízet ani žádané návaznosti v přestupních uzlech Liberec a Žitava zároveň. Přestože se jedná o jednoz nejúspěšnějších spojení, kde přes hranice denně projede cca 850 cestujících a jejich počet rokod roku neustále roste, nebylo do oprav této železniční trati desítky let významně investováno. Práce trojstranné ministerské pracovní skupiny, která se zabývá novými podmínkami provozu na trati č. 346 mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou, dosud nepřinesla žádné zlepšení stavu železniční trati v příhraniční oblasti. Takový výsledek je, 15 let po vstupu do Evropské unie, pro místní obyvatele zklamáním.

My, jako volení zástupci měst a regionů v příhraničních oblastech všech tří států, České republiky, Spolkové republiky Německa a Polské republiky, prohlašujeme, že máme zájem dále zlepšit existující železniční spojení, které české a německé regiony financují.

Naším společným cílem je oprava a zrychlení provozu na uvedené železniční trati tak, aby bylo možné dosáhnout potřebných návazností zároveň v Liberci a v Žitavě a současně obsloužit všechny potřebné zastávky a stanice. Pro zlepšení obsluhy polského území vidíme jako přínosné vybudovat novou zastávku v obci Porajów. Vyzýváme protovšechny kompetentní představitele státní správy k urychlení jednání vedoucíchk rekonstrukci této železniční trati.

 

V Porajówě  2. listopadu 2019

 

Podepsáni:

Martin Půta, hejtman, Liberecký kraj, Česká republika

BerndtLange, Landrat, LandkreisGörlitz, Spolková republika Německo

Artur Bieliński, starosta, StarostwoPowiatowe v Zgorzelcu, Polská republika

Josef Horinka, starosta, město Hrádek nad Nisou, Česká republika

Thomas Zenker, primátor, město Žitava, Spolková republika Německo

Wojciech Blasiak, starosta, město Bogatynia, Polská republika

Jaroslav Zámečník, primátor, statutární město Liberec, Česká republika

Pavel Blažek, jednatel, KORID LK spol. s r.o., Česká republika

Hansjörgen Pfeifer, jednatel, ZVON, Spolková republika Německo

Tagy