weby pro nejsevernější čechy

Jablonným v Podještědí projedou řidiči po novém, průtah městem je dokončen

Dnes se slavnostním přestřižením pásky otevřela nová silnice II/270 v Jablonném v Podještědí. Stavba měla dva investory – Liberecký kraj a město Jablonné v Podještědí. Celkové náklady dosáhly částky více než 53 milionu korun. Celkem 15,7 milionu korun zaplatilo město. Kraj investoval ze svého rozpočtu přes téměř osm milionů korun a využije též dotací z evropských fondů do plánované výše 29,5 milionu.

„Rekonstrukce silnice začala již v září roku 2017 a já jsem rád, že se nám ji konečně podařilo dokončit. Během této náročné stavby jsme se navíc dozvěděli leccos o historii našeho regionu, protože její součástí byl i archeologický průzkum vedený panem Brestovanským, který přinesl pozoruhodné objevy,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce průtahu městem silnice II/270. Stavba začíná za mostem přes Panenský potok a končí před železničním přejezdem v ulici Lužická. Rekonstrukce navazuje na první a peněžně nejméně nákladný silniční projekt financovaný z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, díky němuž došlo k rekonstrukci úseku silnice II/270 od železničního přejezdu až ke křižovatce se silnicí I/13.

Součástí stavby byla i úprava parkovacích pruhů, přechodů pro chodce a míst pro přecházení včetně komunikací pro pěší. Zároveň došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení podél místní komunikace, úpravě stávajícího odvodnění i dopravního značení.

„Město Jablonné v Podještědí zaplatilo rekonstrukci parkovacích ploch na náměstí Míru, většinu pěších komunikací ve městě a parkovací zálivy,“ vysvětlil Jan Sviták, náměstek pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

„Finanční částka, kterou vynaložil na projekt Liberecký kraj, je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Celková výše dotace by měla činit 29,5 milionu korun,“ dodala Radka Loučková Kotasová, členka Rady Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

„V Jablonném jsme nakonec kvůli archeologickým průzkumům a nálezům, sanaci podloží a přeložce sítí strávili tři stavební sezóny. Práce i kvůli zajištění průjezdnosti města a přístupů do objektů probíhaly po úsecích. Celkem je nově zhotoveno přes 1200 metrů komunikací a předlážděno náměstí o ploše 1700 čtverečních metrů. Věřím, že komfort ocení jak řidiči, tak chodci, pro jejichž zvýšení bezpečnosti přibyly osvětlené přechody,“ dodal Lukáš Urban, zástupce stavební společnosti SYNER.

V tomto programovém období se jedná o sedmý dokončený silniční projekt, který spolufinancovala Evropská unie. Mezi ty dokončené dále patří rekonstrukce silnice II/273 z Oken na hranici kraje a vybudování okružních křižovatek v Semilech a ve Stráži pod Ralskem. Před týdnem byla slavnostně otevřena nově rekonstruovaná ulice Žižkova v Jilemnici.

Liberecký kraj plánuje v příštím roce zahájit rekonstrukce dalších silnic, které rovněž podpoří peníze z Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se o výstavbu severozápadního obchvatu města Zákupy, rekonstrukci silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov a silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje.

Zároveň bude pokračovat rekonstrukce silnice II/270 Doksy–Dubá, silnice III/2904 v Oldřichově v Hájích a silnice II/610 z Turnova na hranice kraje.

V současné době kraj též připravuje projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci silnice III. třídy, která propojuje místní části Jablonného – Lvovou a Kněžice. Pokud nenastanou komplikace, mohlo by se začít pracovat v roce 2021.

 

Tagy