weby pro nejsevernější čechy

Na kraji se opět sešly žákovské parlamenty

Celkem 135 žáků a 12 pedagogů z deseti škol se v pátek 6. prosince sešlo na tradičním setkání žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje. Jednotlivé parlamenty představily v budově krajského úřadu svou činnost. Žáci diskutovali nad aktuálními tématy a sdělovali si navzájem své zkušenosti.

„Jsem rád, že žáci základních škol projevují snahu o zlepšení prostředí ve svých školách a dělají to konstruktivní formou, tedy rozumnou debatou nad problémy. Vytvářet něco nového a prosadit si své v kolektivu není nic jednoduchého,“ ocenil snahu žáků Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Setkání žákovských parlamentů probíhá dvakrát ročně. Aktuálního setkání se zúčastnili žáci deseti základních škol Libereckého kraje – ZŠ Jablonné v Podještědí, ZŠ Broumovská, Liberec, ZŠ Oblačná, Liberec, ZŠ Velké Hamry, ZŠ Lesní Liberec, ZŠ Kaplického, Liberec, ZŠ Barvířská, Liberec, ZŠ T. G. M. Hrádek nad Nisou, ZŠ 28. října, Turnov a ZŠ U Soudu, Liberec.

Hlavním tématem jednotlivých setkání je sdílení zkušeností s fungováním žákovských parlamentů na základních školách. I tentokrát se v úvodu programu každý žákovský parlament krátce představil a následovaly prezentace úspěšných projektů a akcí, které žákovské parlamenty na svých školách uskutečňují.

Odpolední část programu patřila práci žáků ve smíšených skupinách. Diskutovali nad tématem fungování jednotlivých parlamentů, probírali, co se jim v práci daří, či nedaří, s kým jako parlament spolupracují, nebo jak žákovský parlament ve svých školách propagují. Nechyběla výměna zkušeností v oblasti pořádání akcí.

V diskuzi zazněly především tyto okruhy otázek:

 • Jak často a kdy se váš ŽP schází?
 • Kde probíhají schůzky Vašeho ŽP?
 • Jaký je obvyklý průběh schůzky (kdo schůzku vede, jaký je obvyklý program…?
 • Jaké máte ve vašem ŽP funkce (vedoucí, zapisovatel…)?
 • Co je silnou stránkou vašeho ŽP?
 • Na co jste v souvislosti s činností Vašeho ŽP pyšní?
 • V čem má váš ŽP naopak rezervy?
 • Co byste chtěli zlepšit, udělat lépe?
 • S kým váš ŽP v rámci své činnosti spolupracuje a jakým způsobem? (např. s vedením města, vedením školy, SRPŠ, rodiči, učiteli, spolužáky, ostatními žákovskými parlamenty, partnerskými školami…)
 • S kým spolupracujete nejčastěji a proč?
 • S kým byste chtěli v budoucnu navázat spolupráci?
 • Jakými způsoby propagujete činnost Vašeho ŽP ve škole, mimo školu (akce, projekty, charitativní sbírky…)
 • Jaký způsob propagace se vám nejvíce osvědčil a proč?
 • Jak funguje přenos informací z ŽP do tříd a zpět, směrem k vedení školy, učitelům, rodičům…?
 • Jaké zajímavé akce pořádáte, organizujete pro veřejnost, spolužáky, učitele, rodiče, pro sebe

 

Tagy