weby pro nejsevernější čechy

Místo k zaparkování hledat nemusíte

Město Liberec nenechá řidiče bloudit a zbytečně zajíždět na parkovací plochy. Umístilo totiž po městě 78 kusů dynamických světelných cedulí, které řidiče navigují na volná parkoviště a informují také o jejich obsazenosti. Svítící cedule monitorují celkem 1014 parkovacích míst.

Funguje to tak, že každé parkovací místo má v prostředku zavrtaný senzor, který na bázi magnetometru zaznamená automobil. Motorky nelze detekovat, pokud nestojí přímo nad ním, což ostatně platí i pro auta. Proto jsme alespoň každé parkovací místo vychlívečkovali tak, aby čidlo bylo schopné motorové vozidlo zaznamenat,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

„Sejmutou informaci o obsazení místa pak senzor odešle do řídicího systému, který následně odečte jedno volné místo, a to se vizuálně zobrazí na ceduli. Celý proces zabere sotva pár vteřin. Vše se děje automatizovaně. Každý senzor, potažmo cedule, jsou vzájemně navázané na tzv. skupiny, aby se nemohlo stát, že odečtené místo z Benešova náměstí se promítne na ceduli odkazující na Tržní náměstí,“ vysvětluje Lukáš Hýbner, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti.

V rámci parkovacího systému nepromítáme na cedule symboly, ale pouze nápisy. Červeně svítí OBSAZENO nebo UZAVŘENO (z důvodu uzavírky parkoviště), oranžová znamená, že je sice volno, ale již jen z poloviny (algoritmus nastaven přesně na 50% obsazenosti daného parkoviště), zelená znamená nadpoloviční počet volných míst.

Ohledně umístění dynamických informačních cedulí je zvoleno pomyslné rozdělení města na horní a dolní část. Na některých místech jsou cedule s obecnějším pojmenováním DOLNÍ CENTRUM a HORNÍ CENTRUM. „Jsou to cedule, které sdružují více parkovišť dohromady.Volná místa se pak pro daný – řekněme perimetr – sčítají. Čím více se pak řidič blíží například k hornímu centru, tak se na sloupech objevují konkrétní názvy parkovišť, například divadlo, Sokolovské náměstí nebo Frýdlantská. Díky tomu nemusí cedule informovat o jednotlivých parkovištích ještě v době, kdy to není z pohledu řidiče zcela relevantní. Modelově je to třeba příklad informace o Sokolovském náměstí, když s autem ještě stojíte na ulici Horákové,“ upřesňuje Lukáš Hýbner.

Parkovací místa řidiči najdou na adrese http://parklib.herm.cz/. Jsou to cedule s dopravní značkou pro parkování, tedy bílé P na modrém poli. Město Liberec za 78 kusů dynamických cedulí zaplatilo 8 990 362 Kč, s DPH. V tuto chvíli je jejich počet dostačující.

Liberec je první město v republice, které má tento systém chytrého parkování přímo na silnici. Do budoucna město plánuje rozšíření služeb v tom, že po vzoru Prahy bude mít parkování v rámci mobilní aplikace, kde jednak přes GPS budou lidé informováni o obsazenosti a podle vlastní volby konkrétního parkoviště i naváděni na toto parkoviště a jednak budou mít možnost platit parkovné přes mobil. „Toto je zatím ve fázi vzájemného oťukávání s Krajem, potažmo s KORID LK, jako koordinátorem dopravy v kraji, který by měl tuto aplikaci navázat i na veřejnou dopravu a vyhledávání spojů,“ doplňuje náměstek Jiří Šolc.

Tagy