weby pro nejsevernější čechy

Po vynucené pauze nabídne Činoherní studio Ústí nad Labem odloženou premiéru Sofoklovy Antigony

Původní březnový termín premiéry zhatila koronavirová pandemie, proto se Činoherní studio rozhodlo do současné doby interpretovanou verzi Sofoklovy starořecké tragédie ANTIGONA uvést v nejbližším možném termínu současné 48. sezóny, do jejíhož konceptu jednoznačně zapadá. Antigona s podtitulem Fuck You, Daddy se tak dvou premiér a následné reprízy dočká tři po sobě jdoucí dny na jevišti Činoherního studia, avšak v omezeném režimu se sníženou kapacitou hlediště a za dodržení přísných hygienických pravidel.

Antigona Činoherního studia se dívá skrze starou antickou hru na naši současnost. Sofoklovo rodinné a politické drama zaostřuje na souboj idejí a střet generací. „Na cosi tak dávné, ve své podstatě fatální nahlížíme jako na možnost, že se to odehrává před našimi okny, nebo v určitých patrech naší každodennosti. Lehce posouváme výklad k přímočarosti, bez toho, abychom vnášeli do našich snah módu, nebo cosi formálně současného,“ přibližuje režisér Dodo Gombár svůj pohled na přitažlivost antické, dva a půl tisíce let staré hry v kontextu 21. století.

„V tom sloganu je jistý kus naivity a obsese. Vždycky se ale hýbaly dějiny, když se děti vzepřely svým rodičům. A někdy to jinak než radikálně prostě nejde,“ vysvětluje režisér Gombár, proč se rozhodl použít podtitul s anglickým vulgarismem. „Ale taky je to o tom, že v jedné chvíli řeknou děti svým rodičům: nechceme dělat stejné chyby jako vy, nechceme se ztrácet a bloudit ve stejných vzorcích,“ podotýká Gombár.

Činoherní studio představí svou Antigonu jako třetí premiéru 48. sezóny, jež nese téma Nerovnost. Příslušnost k tématu sezóny vidí Gombár následovně: „Po takzvané rovnosti volá každým svým záchvěvem. Tato snaha hraničí až s umanutostí, s neschopností jemnosti či laskavosti, to častokrát i dnešním hlasům po třeba genderové vyváženosti tolik chybí.“

Na autorské úpravě Sofoklovy Antigony s využitím překladu Václava Renče spolupracoval Dodo Gombár s Jiřím A. Trnkou, dramaturgem Antigony a ředitelem Činoherního studia. Scénografie a kostýmy jsou dílem slovenské výtvarnice Kataríny Gregy Nedelské. Autorem scénické hudby je skladatel a hudebník Jiří Hájek a jako asistent režie a dramaturgie na inscenaci spolupracoval Mário Drgoňa, čerstvý absolvent VŠMU v Bratislavě. Do hlavních rolí byli obsazeni Andrea BereckováAnna Fišerová a Kryštof Rímský, spolu s nimi v Antigoně účinkují Adam ErnestLukáš ČernochPetr UhlíkMarta Vítů a hostující Martin Bílský.

podle Sofokla: Antigona (Fuck You, Daddy)
3. premiéra 48. sezóny Činoherního studia
premiéry: 25. a 26. května 2020 v 19.00 v Činoherním studiu
reprízy: 27. května a 9. června 2020 v 19.00 v Činoherním studiu

https://www.cinoherak.cz/repertoar/antigona/

Tagy