weby pro nejsevernější čechy

KAM po roce práce zanechává viditelné stopy

Město Liberec ještě před necelým rokem nedisponovalo městským architektem, který by svým jednoznačným stanoviskem podporoval a utvářel krajinný ráz Liberce. Loni v srpnu vzniknul na liberecké magistrátu odbor Kancelář architektury města (KAM). Vedoucím odboru je architekt Jiří Janďourek. Jeho tvůrčí tým tvoří Marie Eliášová, Zuzana Koňasová, Marie Procházková a Anna Stanislavová.

KAM vznikl jako koncepční pracoviště, které se snaží koordinovat jednotlivé projekty na území města Liberce tak,aby dohromady tvořily funkční celek. Zabývá se vlastními velkými projekty, jako například Liberecká Náplavka. Ta navazuje přímo na rekonstrukci budovy krajského úřadu a rozšiřuje řešené území o okolní pozemky města, kde vznikne městská rekreační zóna s přístupem k vodě.Společně s krajem koordinujeme přípravu projektu Libereckého autobusového terminálu či propojení cyklostezky ODRA- NISA ulice Hrazená – 1. Máje – Barvířská. A pak jsou tu takové dílčí drobné radosti, jako například zelená střecha zastávky městské hromadné dopravy v ulici Horákova,“popisuje Jiří Janďourek.

Po prvním roce zanechává odbor se svým týmem stopu na řadě realizovaných projektů a také zásadně ovlivňuje mnoho dalších projektů, které jsou nyní v přípravě. Ať už jde o významné budoucí investice města, jako je nová podoba Tržního náměstí a napojení Nové Pastýřské. Zájmem KAM je město podporovat drobnými zásahy, chystají se menší úpravy sídlišť Ruprechtice, Gagarinova, Vesec, Broumovská.

KAM součinně pracuje napříč magistrátem s dalšími odbory. „Ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a dotací připravil soutěž o návrh na rekonstrukci fasády budovy Uran. Na opravu hráze přehrady, kterou chystá povodí Labe, plánuje KAM navázat návrhem úpravy břehů. Spolu s odborem správy veřejného majetku KAM spolupracuje na úpravě ulic U Opatrovny, Pastýřská, Puškinova ulice, TUL areál, Vítězná, Štefánikovo náměstí tak, aby vznikly kvalitní městské prostory. Spolu s odborem ekologie a veřejného prostoru se KAM podílel na přípravě participativního rozpočtu, kdy s jednotlivými účastníky hledal cesty, jak konkrétně jejich nápad realizovat,“ vyjmenovává primátor města Jaroslav Zámečník.

U dalších projektů města, které jsou ve fázích rozpracovanosti i realizace, hledáme možnosti úpravy projektů tak, aby fungovaly co nejlépe. Konkrétně jde o výstavbu sociálního bydlení, rekonstrukci městského plaveckého bazénu, úpravu Tiché stezky u ZOO a další,“ uvádí Jiří Janďourek.

V areálu výstaviště na Masarykově ulici pracuje KAM na projektu rekonstrukce Technikova pavilonu (bývalé Kasíno) a na návrzích úpravy okolního veřejného prostoru. Zkušenosti z těchto úprav se odrazí i v chystaném Manuálu veřejného prostoru, který by měl být dokončen v letošní roce. „Manuál je koncepční dokument, který má za cíl sjednotit přístup ke všem místům, která běžně ani nevnímáme a přitom jsou hlavní součástí města a nejvíce se podílí na tom, jak se v něm cítíme,“ přibližuje vedoucí KAM Jiří Janďourek.

Tento druh koncepčního materiálu je často využíván v evropském měřítku městy, která z hlediska dlouhodobé strategie díky tomuto materiálu zvyšují jednoznačně svoji konkurenceschopnost. V České republice ho používá například Praha, Brno, Litomyšl, Benešov. Mnoho krajských měst na něm v současné době pracuje. Využití manuálu se odehrává v několika základních rovinách: jako podklad strategie a plánování, jako podklad při vytváření veřejných prostranství a jako nástroj jeho posuzování. „Pravidla nelze chápat jako snahu o plošnou standardizaci kvality všech veřejných prostranství. Díky tomuto nástroji a logickému členění města bude docházet k výraznému ušetření finančních prostředků, jak v návrhu, tak při údržbě,“ popisuje vedoucí Kanceláře architektury města Jiří Janďourek.

„Většími projekty do nadcházejících let jsou soutěže na Dům pro seniory, Papírové náměstí, Vesecký rybník a úprava projektu sběrného dvora,“ popisuje pracovní plány do budoucích let vedoucí odboru Kancelář architektury města Jiří Janďourek.

Tagy