weby pro nejsevernější čechy

Děčín podporuje dobrovolné hasiče, dostávají novou techniku

Město Děčín postupně obnovuje zastaralou techniku svých jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH). V současné době má město podané dvě žádosti o dotace, a to na cisternovou stříkačku pro JSDH v Boleticích, dále pak na dopravní automobil také pro boletické dobrovolné hasiče.

„Chceme-li mít akceschopné hasičské jednotky, musí mít kvalitní a spolehlivou techniku. Při výjezdech se nesmí stát, aby měla poruchu. Vozy staré až třicet let jsou navíc velmi nákladné na údržbu, proto budeme techniku hasičům postupně obnovovat.“ říká primátor města Jaroslav Hrouda.

Právě boletičtí hasiči mají zastaralý vozový park, auta jsou stará desítky let a jejich údržba včetně oprav je velice nákladná.

Jednotka na Starém Městě dostala díky dotaci nový výjezdový automobil již v loňském roce. Počítá se také s další podporou JSDH v Horním Žlebu. Místní hasiči potřebují čtyřkolku, která jim umožní lepší pohyb v náročném terénu.

Město Děčín má zájem také na tom, aby jednotky hasičů měly i odpovídající zázemí. V minulých letech proto proběhly rekonstrukce téměř všech zbrojnic, které město financovalo ze svého rozpočtu. Na opravu hasičárny v Horním Žlebu (na snímku) město získalo dotaci. V současné době mají boletičtí, žlebští i křešičtí hasiči své prostory zateplené a s opravenými fasádami. Jednotka ze Starého Města na opravu čeká. Letos by zde měla být provedena přípojka plynu a pokud budou finance, tak i zateplení a fasáda.

Sdružení hasičů může dále využívat hasičárnu v Křešicích

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Křešice může dál užívat prostory hasičské zbrojnice v Děčíně Křešicích. Rada města pro ně schválila pronájem části objektu na dobu neurčitou, a to za účelem využití odborné přípravy a klubové činnosti hasičů. Sdružení bude za pronájem prostor platit symbolické nájemné ve výši 120 Kč za rok. SHČHS – Křešice chce i nadále pokračovat ve svých aktivitách, a to jsou práce s mládeží, školící středisko, zázemí pro JSDH, sportovní družstvo, sportovní a společenská činnost, údržba dětského hřiště a veřejných pozemků, sdružování seniorů a bývalých členů výjezdového družstva.

Část objektu v Křešicích využívá také Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Názvy jsou podobné, ale činnosti těchto dvou subjektů se různí, viz. infobox níže.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS) je organizace, která sdružuje dobrovolné hasiče v České republice. Podle zákona O požární ochraně se sdružení například podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží, se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů, na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má jinou náplň činnosti. Zřizuje ji obec, to znamená, že ji i vybavuje technikou apod. JSDH provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu, členům obec za tuto činnost poskytuje odměnu.

Tagy