weby pro nejsevernější čechy

Ženou regionu se stala trenérka asistenčních psů Miluše Křupalová

Stejně jako v předcházejících ročnících, i letošní nominace do celonárodní soutěže Žena regionu přinesly zajímavé a silné příběhy. Výjimečných žen je nespočet, jen se o jejich činech a úsilí málo veřejně mluví. Vítězkou Libereckého kraje se stala Miluše Křupalová, které titul předal v prostorách Oblastní galerie Liberec radního Michal Kříž, jenž převzal nad soutěží v regionu záštitu. Letošní 11. ročník této veřejně prospěšné soutěže se také koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů ČR.

Celonárodní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům, přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu, a ještě při tom zvládají péči o rodinu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. O titul Žena regionu se mohly ucházet ženy v kategoriích: podnikání, politika a veřejná správa; vzdělávání, věda a výzkum; zdravotnictví a charitativní činnost a také v kategorii umění, kultura a sport.

 „Gratulace a poděkování patří všem finalistkám, protože práce, kterou v našem kraji odvádějí pro potřebné je neobyčejná stejně jako samy dámy,“uvedl krajský radní Michal Kříž.

Vítězkou letošního ročníku se v Libereckém kraji stala Miluše Křupalová, která byla svým vítězstvím velmi překvapena, „Jsem zvyklá spíše být ve společnosti psů, kterým rozumím nejlépe. I tak jsem si slavnostní večer užila a seznámila se s ostatními finalistkami a jejich zajímavými příběhy. Společnou řeč jsme našly rychle a jednoduše. Lidé by ale všeobecně měli spolu více otevřeně komunikovat a naslouchat instinktům. To je i základ práce se psy.“

Vítězky ze všech krajů ještě čeká slavnostní galavečer v Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční 12. října 2020. Absolutní vítězkou se stává ta nominovaná žena, která získá nejvíce hlasů v rámci celé České republiky.

Slavnostního předávání cen finalistkám a vyhlášení celkové vítězky Miluše Křupalové se zúčastnili jako čestní hosté v roli „květinonošů“ zástupci významných regionálních firem, Tomáš Kučera za Pivovar Svijany a Igor Rattaj za TMR Ještěd.

Pro úplnost si dovolujeme představit deset finalistek Libereckého kraje krátkými medailonky:

Petra Vlčková

Petra je ředitelkou neziskové organizace Rodina v centru. Založila miniškolku, organizovala aktivity podporující zapojování otců do péče o děti, zajišťovala vzdělávání rodičů vracejících se po rodičovské dovolené na pracovní trh. V roce 2009 rozšířila pomoc o podporu rodičům a dětem ohroženým sociálním vyloučením a chudobou. Dnes je organizace významným poskytovatelem sociálních služeb v regionu a její služby každoročně využije více než tisíc obyvatel Novoborska.

Květa Kutílková

Květa jako ředitelka Domu Raspenava buduje útulný domov pro děti s mentálním a tělesným postižením a autismem, pro děti s ústavní výchovou i pro děti z rodin, které již péči nezvládají. Jednou z jejích posledních aktivit byla realizace tréninkové kavárny pro klienty s hendikepem. Velkou organizační schopnost a píli projevila v době COVID krize, kdy zvládla zajistit chod Domova a zároveň spolupracovat s Libereckým krajem i ostatními subjekty ohledně dodávek ochranných pomůcek, testů a dezinfekčních prostředků.

Lucie Tošovská

Lucie vybudovala spolu s manželem nejmodernější zubní kliniku v Česku. Zákroky a nabízené služby její firmy Dolident jsou na nejvyšší možné světové úrovni, o čemž svědčí i mnoho klientů z Dánska, Německa i USA. Sama se věnuje zejména poskytování péče obtížně ošetřitelným až neošetřitelným dětem. V době pandemie nepřerušila jak ona, tak její klinika, práci ani na minutu. Poskytla v této době pomoc mnoha a mnoha lidem, kteří nebyli klienty kliniky, ale potřebovali pomoci od bolesti.

Věra Motyčková

Věra je zakladatelkou sdružení Motyčkovic klika. Před více než 20 lety se jednalo o partu nadšených maminek, které vymýšlely program pro svoje děti. Následovalo rozšíření aktivit na pohybové, výtvarné a vzdělávací i pro další děti a dospělé. Věře se podařilo vybudovat velmi úspěšnou soukromou školku pod záštitou ZŠ Doctrina, a nadále organizovala aktivity pro celou rodinu a různé příměstské a pobytové tábory. Kromě toho paní Věra hraje i krásná divadelní představení pro děti, vymýšlí didaktické pomůcky a provozuje smyslovou místnost pro relaxaci dětí i dospělých.

Marcela Munzarová

Marcela aneb žena, která lapila koronavirus. V zahraničí jí říkají NANO Lady, v Liberci rozjela v době nouzového stavu průmyslovou výrobu nanofiltrů proti Covidu. Paní Munzarová na jaře ohromila svět svým unikátním materiálem AntiMicrobe Web R, který umí, jak potvrdila uznávaná laboratoř Nelson Labs v USA, odfiltrovat viry a bakterie s účinností vyšší než 99,9 %. Technoložka, autorka unikátních materiálů a výkonná ředitelka firmy Nano Medical se oboru věnuje více než 15 let. Je absolventkou Technické univerzity v Liberci, podílela se na řešení mnoha vývojových projektů, má na svém kontě spoluautorství desítky patentů a užitných vzorů. V průmyslu je žen jako šafránu, v nanoprůmyslu je ale jediná.

Kateřina Havlová

Kateřina je ředitelkou Úřadu oblastního spolku Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou. Více než v křesle při papírování je v terénu. Ať jde o výuku první pomoci, přednášky, dozor na kulturních a sportovních akcích až po nábor dobrovolných dárců krve. Organizuje výuku první pomoci pro mateřské školy, besedy pro seniory, kurzy nejen první pomoci, ale i zdravého životního stylu, zdravotnické dozory na městských, sportovních nebo kulturních akcích. Pro každého člena OS ČČK Jablonec umí být oporou a je vždy připravená vyslechnout a pomoci komukoliv z nich.

Miluše Křupalová

Miluše působí jako trenérka asistenčních psů a sociální pracovnice ve společnosti Pestrá o. p. s. Dosud se jí podařilo připravit a předat hendikepovaným klientům deset asistenčních psů a dalších téměř dvacet štěňat se u ní vystřídalo v rámci předvýchovy. Bezchybně vychovat a správně vycvičit takového psa je dennodenní čtyřiadvacetihodinová služba. Musí mít pevný charakter, bezvadné sociální návyky a zejména ovládat speciální úkony. Jedinečné schopnosti psů a jejich tichou komunikaci propojuje se světem lidským v domovech a senior centrech. Pro školy a širokou veřejnost v regionu pořádá osvětové přednášky o psech. Svůj cit pro psy zhodnotila absolvováním kurzu Záchranářské kynologie a kurzem pro sociální pracovníky.

Kateřina Kapičková

Kateřina je druhým rokem ředitelkou Sociálních služeb města Mimoň. Za velmi krátkou dobu pozvedla úroveň nabízených služeb, zabezpečila důstojné prostředí pro klienty i zaměstnance, sama je ochotná obléct se do pracovního oblečení a v době onemocnění personálu či z důvodu COVID 19 z pozice ředitele odsloužila službu z pozice ošetřovatelky, uklízečky i zahradníka… Během uzavřeného provozu z důvodu COVID 19 byla připravena v zařízení přespávat, ačkoliv sama má rodinu a dvě děti.

Lenka Nováková

Lenka je ředitelkou Střední zdravotnické školy v Turnově. Vybudovala příkladnou prestiž školy díky oborům, které prosadila, kvalitnímu pedagogickému sboru, spolupráci se sociálními partnery a Nemocnicí Turnov. Je externí spolupracovníci Národního pedagogického institutu, aktivní členkou Českého červeného kříže, České asociace sester a publikuje do odborných časopisů. Podporuje charitativní sbírky a její studenti se zapojili do „první linie“ pomoci v boji proti Covidu v sociálních a zdravotnických zařízeních regionu. Zájem o studium na této škole je dnes dvojnásobný než před lety.

Dominika Babáková

Dominika se zapojila jako dobrovolnice do chodu mateřského centra, kde aktivně organizovala volnočasové a vzdělávací akce. Postupem času se Dominika začala setkávat s rodiči, jejichž děti mají zvláštní potřeby plynoucí jak z tělesného nebo sociálního znevýhodnění. Zvláště ji zajímala situace pěstounů a dětí v pěstounské péči a iniciovala založení pěstounského střediska při neziskové organizaci Rodina v centru. Za deset let jejího působení prošlo její péčí více než 100 pěstounských rodin a svou laskavostí a opravdovým zájmem se nesmazatelně vepsala do života mnoha dětí.

Tagy