weby pro nejsevernější čechy

Liberecký kraj podpořil vzdělávání dobrovolníků pro sociální oblast

Krajští radní minulý týden schválili individuální podporu Českému červenému kříži na projekt Základy moderního ošetřovatelství a také peněžní výpomoc poskytovatelům sociálních služeb, kteří se ocitli ve finanční tísni.

Tento nenápadný projekt zasluhuje poděkování a pozornost, protože s vysokou účinností a hlavně rychlostí pomáhá v pobytových zařízeních řešit nedostatek personálu,“uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro sociální oblast.

Dobrovolníci, kteří absolvovali projekt o základech moderního ošetřovatelství, jsou žádáni a oceňováni zejména v pobytových sociálních službách. Organizuje ho Český červený kříž v Liberci i Jablonci nad Nisou, a to ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, fakultou zdravotnických studií.

podpořil Liberecký kraj i samotné poskytovatele sociálních služeb, kteří v průběhu roku 2020 signalizovali finanční problémy v provozu vlastní organizace a obrátili se na odbor sociálních věcí s žádostí o pomoc. Byly to například Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., azylový dům Návrat, o.p.s. či Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. Těmto i několika dalším organizacím schválil kraj finanční podporu ve výši přes 2 miliony korun, a to z prostředků vrácených Ministerstvem sociálních věcí.

„Umíme skutečně hospodárně využít všechny finanční možnosti podpory organizací v sociálních službách ve prospěch všech těch, kteří si to zaslouží,“ dodal náměstek hejtmana Petr Tulpa.

Tagy