weby pro nejsevernější čechy

Více nízkopodlažních spojů a nové velko-kapacitní autobusy na Liberecku

V rámci postupného zkvalitňování veřejné dopravy se cestující od neděle 13. prosince dočkají více bezbariérově přístupných spojů na Liberecku. Novinkou bude také nasazení nových nízkopodlažních velkokapacitních vozidel.

Změna souvisí s postupnou obnovou vozového parku vnitřního dopravce, spol. ČSAD Liberec.Podíl nízkopodlažních spojů dosáhne 75 %. „V rámci dlouhodobých smluvních kontraktů jsou požadovány vyšší nároky na komfort vozidel, a právě bezbariérový přístup je jedním z parametrů. Jsme navíc rádi, že nad rámec smluvního požadavku pořizuje pro regionální dopravu vnitřní dopravce již pouze vozidla nízkopodlažní,“ sděluje Jan Sviták, náměstek hejtmana pověřený řízením resort dopravy. V oblastech Jablonecko a Turnovsko-Semilsko došlo k navýšení počtu garantovaných nízkopodlažních spojův letech 2019 a 2020. Na Liberecku se pak počet postupně s obnovou vozového parku zvyšoval v průběhu celého roku 2020. „S obdobnou obnovou počítáme také v oblasti Českolipska, a to na přelomu let 2021 a 2022,“ dodal Sviták.

S velkokapacitními 15m vozidly se cestující setkají zejména na linkách z Liberce do Chrastavy (linka 70), Jablonce nad Nisou (linka 141) a Stráže pod Ralskem (linka 270).Jedná se o linky, kde počet cestujících v ranních a odpoledních spojích překračuje pravidelně 60 cestujících a maxima dosahovala hodnot překračující 80 cestujících, což je obvyklá kapacita 12m autobusu. „O pořízení těchto vozidel jsme usilovali již několik let, ale teprve v rámci dlouhodobých kontraktů bylo možné záměr uskutečnit,“ upřesňuje Otto Pospíšil, zástupce ředitele spol. KORID LK. „Vozidla budou nasazená na linky, kde zaznamenáváme dlouhodobě rostoucí trend počtu cestujících. Současná pandemie koronaviru sice tento trend obrátila, ale jsme přesvědčeni, že se jedná pouze o dočasný stav a v budoucnu bude kapacita vozidel efektivně využita,“ vysvětlil Pospíšil.

Vozidla IVECO Crossway 14,5 LE pořídila společnost ČSAD Liberec. Autobus má kapacitu 55 míst k sezení a celkovou kapacitu vč. míst k stání 112. Autobusy budou plně vybaveny podle nových standardů IDOL, tj. vnějšími i vnitřními informačními systémy, které zahrnují elektronické panely, LCD obrazovku a přípravu pro akustické hlášení. Současně jsou autobusy vybaveny klimatizací. „Věříme, že autobusy budou pohodlné nejen pro cestující, ale také pro naše řidiče,“říká Martin Liška, provozní ředitel ČSAD Liberec. „Aktuálně probíhá seznamování řidičů s těmito vozidly na trasách, kde se s novým jízdním řádem vozidla objeví,“ doplnil Liška.

Pořizovací cena jednoho vozidla činila 5.691.000 Kč bez DPH.

Tagy