weby pro nejsevernější čechy

Kunratice zaplaví marmeláda. JamParáda se po roce vrací

Další, již devátý ročník největší marmeládové soutěže ve střední Evropě právě odstartoval. Koná se už od roku 2013 v Kunraticích na Frýdlantsku pod názvem JamParáda. Pokud nenastanou neočekávané události, vyvrcholí slavnostním vyhlášením výsledků 6. listopadu v kunratickém kulturním domě.

Kdo rád vaří marmelády, může se přihlásit. Veškeré potřebné informace včetně pravidel soutěže se nalézají na internetové stránce www.jamparada.cz. Zde je také možno stáhnout a vyplnit přihlášku pro soutěžní vzorky, které je možné odevzdat osobně nebo zaslat na kunratický obecní úřad. Uzávěrka je 15. října.

Soutěž se konápod záštitami hejtmana Libereckého kraje Martina Půty i jeho náměstkyně Květy Vinklátové pověřené řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

„JamParáda je dobrou ukázkou fungujícího sousedského života v obci. Za devět let obyvatelé Kunratic společně vybudovali milou událost, kterou rok co rok doslova žijí,“sdělil hejtman Martin Půta.

„Kunratice založily novou, ale dnes již nesmírně oblíbenou tradici soutěže JamParáda, kdy mnozí soutěžící vaří marmelády právě jen pro ni. A že je oblíbená, dokládají stovky marmelád, které chodí nejen od nás, ale i zahraničí, někdy velmi vzdáleného. Těším se na letošní ročník a jeho výsledky,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Marmeláda a Kunratice je spojení, které má tradici již od 19. století. Firmu, která byla zprvu lisovnou ovoce a výrobnou ovocných vín, založil v roce 1880 na okraji Kunratic Carl Christian Leubner. Podniku se dařilo velmi dobře. Roku 1918 Christian Leubner zemřel a podnik převzal jeho syn Heinrich Edmund Leubner. V rozvoji továrny zdárně pokračoval: vybudoval pět  lisů na ovoce poháněných parními stroji, k výrobě džemů používal vakuové kádě. Byl také jedním z prvních výrobců ovocných šťáv a moštů.

„Kvůli továrně se dokonce změnila trať úzkokolejky zvané Heřmanička. Aby se mohly ze závodu rychleji a pružněji vyvážet výrobky, vedla nakonec oproti původním plánům kolem továrny,“ přiblížil starosta Kunratic Milan Götz.

Po válce se stala osiřelá továrna součástí místního JZD, což jí nepřidalo ani na vzhledu, ani na stavu. Dnes je areál při silnici do Bogatyně pobořený a zarostlý křovisky.

Tagy