weby pro nejsevernější čechy

Poctu hejtmana letos obdrželo osm osobností, dvě z cen byly uděleny in memoriam

Po roční pauze způsobené pandemií koronaviru se v Oblastní galerii Liberec opět konaly tradiční Pocty hejtmana. Toto ocenění se uděluje mimořádným lidem, kteří se zasloužili o vynikající jméno Libereckého kraje doma i v zahraničí. Hejtmanský dukát si ve čtvrtek 21. října převzali prof. Ing. Jan Nouza, CSc., MUDr. Stanislav Taller, manželé Věra a Jiří Hudečkovi, František Horák a Jiřina Permanová. In memoriam byli oceněni Vlasta Burian a akad. mal. Ivo Rozsypal.

Letos nominovala veřejnost na udělení Pocty hejtmana celkem 15 kandidátů, finálních osm osobností vybrala odborná porota. Pocty hejtmana se udělují od roku 2006.

„Jsem rád, že se jsme se po roční odmlce způsobené pandemií koronaviru mohli opět potkat v krásných prostorech liberecké oblastní galerie. Na místě, kde pravidelně uděluji zlatý hejtmanský dukát osobnostem, které toho tolik vykonaly nejen pro Liberecký kraj. Lidem, kteří svým mimořádným, výjimečným a úspěšným životem obohatili a obohacují všechny kolem sebe. Úkol vybrat z 15 nominovaných konkrétní laureáty byl opět nesnadný. V žádném případě to pro ty, kteří zvoleni nebyli, neznamená znevážení jejich práce. Děkuji jim stejně jako těm, kteří z mých rukou hejtmanský dukát nakonec obdrželi. Velice bych si přál, aby zůstali pořád těmi skromnými a ušlechtilými jedinci, které budeme nadále obdivovat,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Laureáti Poct hejtmana Libereckého kraje v roce 2021 a jejich medailonky (abecedně seřazeno):

  • Vlasta Burian – in memoriam (Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti divadla a filmu)

Vlastním jménem Josef Vlastimil Burian, známý také jako Král komiků. Divadelní a filmový herec, režisér, zpěvák, ředitel divadla a sportovec. Byl jedním z nejpopulárnějších herců za první republiky a jeho popularita trvá dodnes. Po válce byl neprávem nařčen z kolaborace, a tím jeho zářná kariéra skončila.

  • František Horák (Pocta hejtmana za celoživotní přínos ve vývoji, obnově a záchraně regionálního pivovarnictví)

Zasloužil se o záchranu pivovaru ve Svijanech, kde 16 let pracoval. Od roku 1999 do roku 2000 byl jeho ředitelem, zaměstnával 90 lidí a mohl se pochlubit 300.000 hektolitry výstav. Nebýt jeho nadšení pro věc, Svijany by zřejmě přišly o svého významného zaměstnavatele. České pivo pozvedl a zasloužil se o šíření jeho dobrého jména nejen u nás, ale i ve světě. S jeho přispěním se povedlo zachránit i Svijanský zámek a coby zastupitel pozvedl i život v obci.

  •  Manželé Věra a Jiří Hudečkovi(Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti skautingu a práce s mládeží)

S velkým nasazením působí ve vedení skautských družin, oddílu a střediska Řetěz v České Lípě. Bratr Akéla se svou manželkou Věrou zasvětil celý svůj život několika generacím dětí. I přes zákaz organizace vedli děti k úctě k přírodě i druhým lidem. Svým příkladem a rétorikou ovlivnili desítky mladých lidí v životě.

  • Ing.  Jan Nouza, CSc. (Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti vývoje komunikačních technologií)

Dlouhá léta působí na Technické univerzitě v Liberci, kde spoluzaložil Fakultu mechatroniky a mezioborových studií. Založil laboratoř počítačového zpracování řeči SpeechLab a jím vedený tým dokázal tyto technologie dovést až do praktického využití. Věnuje se analýze, zpracování a automatickému rozpoznávání řeči a číslicovému zpracování signálů. Je autorem prvního českého programu pro hlasové ovládání počítače nebo telefonu na bázi dialogu s výpočetní technikou.

  • Jiřina Permanová(Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti hudby)

Přes 58 let pracuje jako klavírní korepetitor při výuce klasického tance při Základní umělecké škole Liberec. Pětačtyřicet let byla členkou orchestru Divadla F. X. Šaldy v Liberci též jako klavírní korepetitor opery. Ještě ve svých 87 letech se dětem v hudební škole věnuje 4 dny v týdnu. Kultivuje děti a mládež, co se týká klasického vzdělání v hodinách tance.

  • mal. Ivo Rozsypal – in memoriam (Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti sklářství a výtvarnictví)

Jeden z nejvýraznějších sklářských výtvarníků, žák profesora Stanislava Libenského. Deset let svého sklářského života spojil s novoborským Crystalexem, od roku 1983 se věnoval samostatné výtvarné činnosti. Výrazným způsobem ovlivnil českou i světovou sklářskou scénu. Za svá díla obdržel řadu významných domácích i světových ocenění.

  • Stanislav Taller (Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti medicíny – chirurgie)

Chirurg se zaměřením na úrazovou chirurgii. Zakladatel moderní traumatologie, který se podílel na vytvoření sítě traumacenter v České republice. Originálně přistupoval k ošetření zlomenin pánve a páteře. Jeho postupy se dosud užívají. Držitel patentu dlahy omega užívané při ošetření zlomenin kyčelního kloubu. Padesát let pracoval v Krajské nemocnici Liberec jako chirurg, primář chirurgického oddělení, a v letech 1993–2001 byl primářem traumacentra. Má téměř 40 let praxe jako soudní znalec v oblasti chirurgie.

Tagy