weby pro nejsevernější čechy

Liberecká zoo vítá na světě nová mláďata

Nové přírůstky návštěvníci naleznou u margayů, zeber Champanových, buvolců běločelých, tamarínů pinčích, kosmanů zakrslých nebo výrů velkých.
Jen od počátku roku přišlo v Zoo Liberec na svět celkem 39 mláďat. Některá zůstávají návštěvníkům skryta v zázemí zahrady, ale mnoho z nich mohou při troše štěstí pozorovat v expozicích daného druhu.
Mezi nejčerstvější přírůstky patří například dva buvolci běločelí, dvě zebry Chapmanovy, dva výři velcí západosibiřtí, tamarín pinčí nebo kosman zakrslý. Historicky poprvé se mládě narodilo také u margayů, neboli ocelotů dlouhoocasých, s jejichž chovem začala liberecká zahrada na podzim roku 2020.

Margay
Historicky první mládě margaye se v liberecké zoo narodilo již 12. března. Vzhledem k senzitivitě a nezkušenosti rodičovského páru se zoologové rozhodli první týdny šelmy v jejich zázemí nerušit a dopřát jim potřebný klid na
odchov. „O přítomnosti mláděte jsme věděli díky specifickému zvuku, který z boudy margayů vycházel. Vzhledem
k tomu, že se jedná o prvorodiče, první bleskovou veterinární kontrolu provedeme až po odčervení a vakcinaci, která
se provádí ve 6 týdnech věku mláděte. Přestože se zdá, že malý ocelot zdárně prospívá, matka s mládětem zatím
zůstává stále v bezpečí zázemí,“ říká zoolog Luboš Melichar.
Expozice margayů se nachází u bazénu s lachtany a kdysi sloužila rysům, pandám a dočasně i mláďatům lva
berberského.
Chov margayů v zoologických zahradách patří do evropského záchovného programu (EEP), což znamená, že je
odborně řízen tzv. koordinátorem chovu. Ten také doporučí, kam by měl být již odchovaný ocelot následně umístěn,
aby posílil populaci tohoto druhu v lidské péči.
Zebra Chapmanova
Dvě letošní mláďata lze pozorovat také ve výběhu zeber Chapmanových. První z nich přišlo na svět 6. února a druhé
o pár týdnů později, a to 19. března. Pozorný návštěvník si u mladšího hřebečka může všimnout drobné anomálie.
Mládě je světleji zbarvené, má modré duhovky i světlejší sliznice. „Není to poprvé, co se u nás narodila modrooká
zebra. Podobně odlišní jedinci přišli stejnému otci na svět i letech 2016 a 2019. Světlé zbarvení srsti, očí i sliznice je
způsobeno menším množstvím přírodního barviva melaninu v těle a zvířatům nezpůsobuje žádné zdravotní problémy
či komplikace,“ vysvětluje Melichar.
Chov zeber Chapmanových má v Liberci dlouho tradici. Od roku 1970 se zde narodilo již 104 mláďat.

Buvolec běločelý
Společný výběh se zebrami Chapmanovými obývají i další dvě mláďata afrických kopytníků, buvolců běločelých. „I
když se obě mají čile k světu, z bezpečnostních důvodů je držíme stranou od zeber. Návštěvníci je mohou ve výběhu
spatřit vždy každé ráno, než jsou vypuštěny zebry, nebo pak v průběhu dne v odstavných dvorcích na okraji výběhu.
Divoké a pohyb milující zebry by jim v tuto chvíli mohly vážně ublížit,“ vysvětluje zoolog.

Oproti svým tmavě zbarveným rodičům mají buvolčí mláďata světle pískovou barvu a až v průběhu dospívání se
začnou pomalu přebarvovat na světle hnědou. Bílý proužek na čele, podle kterého dostala své druhové jméno,
posléze zčerná. Až v době dospívání jejich srst tmavne a černý proužek se opět přebarví na bílo, což je znakem jejich
pohlavní dospělosti.
Další mláďata jsou také k vidění ve výběhu takinů čínských, v expozici výrů velkých západosibiřských nebo primátů
kosmanů zakrslých, tamarínů pinčích a paviánů pláštíkových.
„Jaro je z pohledu návštěvníků zoologických zahrad velmi zajímavé období mimo jiné proto, že se rodí mláďata
mnoha druhů, a tak je možné čerstvé přírůstky vidět. Naše zahrada není výjimkou“, říká Květa Vinklátová,
náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Tagy