weby pro nejsevernější čechy

Cesty mezi roubenkami pokryjí žulové kostky. Kraj přispěje statisíci

Bezmála čtrnácti miliony korun podpoří Liberecký kraj v rámci individuálních dotací obnovu památek. Jednou z akcí je oprava povrchů komunikací v historické části Železného Brodu nazývané Trávníky, která celkem vyjde na 810.700 korun.

Povrchy se rekonstruují průběžně od roku 2009. V rámci projektu, který podpořil Liberecký kraj částkou 400 tisíc korun, dojde k jejich kompletní výměně na Poznávacím okruhu Trávníky. Nově je pokryje žulová dlažba, která dotvoří historický charakter této oblasti. Objeví se zde i dopravní značky, které sníží rychlost aut.

„Město Železný Brod si dává skutečně záležet na tom, aby tato významná část města dostala zpět svou historickou podobu. Součástí této snahy je také rekonstrukce žulových povrchů místních ulic, kterou jsme se rozhodli podpořit,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Po cestách chodí turisté v rámci poznávacího okruhu, který zavede do historického prostředí roubených a zděných staveb v této památkové zóně a památkové rezervaci. Představuje řadu památek lidové architektury, zděné klasicistní domy, pískovcové kašny.

Cesta provází mezi starými dřevěnými domky, jimž sice již doškové střechy chybějí, ale typická malá okénka a přilehlé zahrádky většinou zůstaly původní. Tato část města si zachovala svůj starobylý podkrkonošský ráz. Na první pohled chudičké dřevěné domky mají každý svůj osobitý ráz a zvláštní krásu.

Tagy