weby pro nejsevernější čechy

Na opravu střechy kostela v Semilech věnuje kraj 900 tisíc korun

Také v letošním roce odsouhlasili krajští radní a zastupitelé poskytnutí peněz na obnovu památek v rámci individuálních dotací. Tato částka činí 13,8 milionu korun. Jedním z projektů, které se dočkají podpory, je obnova kostela svatého Petra a Pavla v Semilech, na niž kraj věnoval 900 tisíc korun. Již loni z kraje putoval příspěvek na obnovu tohoto svatostánku; jeho výše činila 500 tisíc korun.

„Jako u mnoha dalších kostelů, i v tomto případě bylo třeba nejprve začít střechou, která byla v dezolátním stavu. Kostel slouží veřejnosti a je významným duchovním místem celého Semilska,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje

Loni započala výměna střešní krytiny na jižní straně lodi a části bočních lodí. V tomto roce bude následovat další etapa, při které bude vyměněna střešní krytina na severní straně lodi a zbylých střechách. Současně budou vyměněny i žlaby, vybudovány výlezy na střechu a oplechování se dočká kříž ve štítu.

Kostel stojí na místě původního dřevěného kostela se zvonicí, který byl poprvé zmíněn v roce 1352. V letech 1691 až 1702 byl tento kostel nahrazen barokním kamenným kostelem. Ten pak přestavěl na trojlodní baziliku v letech 1908 až 1911 stavitel Karel Andrejsek podle návrhu architekta Bohumila Štěrby. Kostel byl vysvěcen 25. června 1911. Z původního chrámu se zachovaly obě sochy patronů,svatého Petra a svatého Pavla, které pochází z období kolem roku 1700.

Kostel se využívá nejen k bohoslužbám, ale i pro koncerty a sborový zpěv souboru Jizeran a Jizerka. Studenti Základní umělecké školy v něm cvičí varhanní hudbu. Věž kostela s unikátním ochozem je veřejně přístupná jako vyhlídkové místo.

 

Tagy