weby pro nejsevernější čechy

Vesnice roku 2022 Libereckého kraje zná vítěze. Je jím Poniklá

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2022 v Libereckém kraji se stala obec Poniklá na Semilsku. Hodnotitelská komise ocenila zejménaza komplexní přístup k rozvoji obce, vzdělávání, práci s mládeží a společenskému životu se zřetelem na místní školu a spolky i zachování krkonošských tradic, ze kterých vyniká tvorba perličkových ozdob, jež je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

V obci je patrná velká míra sounáležitosti a zájmu o společenské dění. Poniklá je též aktivním členem Místní akční skupiny Přijďte pobejt! a Dobrovolného svazku obcí Jilemnicko.

„V Libereckém kraji se do letošního, šestadvacátého ročníku soutěže přihlásilo 12 obcí. O titul Vesnice roku 2022 se jich utkalo sedm z Liberecka, jedna z Jablonecka, dvě ze Semilska a dvě z Českolipska.Přihlášené obce komise hodnotila v řadě oblastí. Byly jimi koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce,“ řekl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pověřený řízením hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Desetičlenná komise hodnotitelů navštívila všechny přihlášené vesnice. Každá obec měla na svou prezentaci maximálně 2 hodiny. Komise hodnotila způsob prezentace obce, body mohli soutěžící nasbírat i s pomocí materiálů, které obce předložily společně s přihláškou do soutěže.

Obec Poniklá za vítězství v krajském kole obdrží vedle Zlaté stuhy a postupu do republikového finále také finanční ocenění ve výši milion korun z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Liberecký kraj umožní vítězi krajského kola čerpat dotaci z Programu obnovy venkova ve výši půl milionu korun. Slavnostní předání cen se uskuteční 18. srpna přímo ve vítězné obci. Na přelomu srpna a září Poniklou navštíví celostátní komise soutěže, která ze třinácti finalistů vybere letošního vítěze v rámci České republiky. Vítěz, nositel titulu Vesnice roku 2022, bude vyhlášen 17. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Stuhy, které jsou dalšími oceněními v rámci soutěže, putují do obcí na Liberecku. Modrou stuhu za společenský život získala obec Višňová, Bílou stuhu za činnost mládeže získala obec Všelibice. Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí získala obec Svijany.

V krajském kole soutěže Vesnice roku Liberecký kraj každoročně uděluje další tituly – Ocenění za rozvoj venkova, Skokan roku a Zvláštní ocenění komise, spojené s možností dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova, V letošním roce rozdělí Liberecký kraj za získaná ocenění celkem 500 tisíc korun. Obce, které získaly Diplom za moderní knihovnické a informační služby a Diplom za vzorné vedení obecní kroniky Liberecký kraj obdaruje šeky ve výši 20 tisíc korun.

Umístění účastníků krajského kola soutěže Vesnice roku 2022 v Libereckém kraji

Zlatá stuha – krajský vítěz

Obec: Poniklá (okres Semily)

Modrá stuha – za společenský život

Obec: Višňová (okres Liberec)

 Bílá stuha – za činnost mládeže

Obec: Všelibice (okres Liberec)

 Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Obec: Svijany (Okres Liberec)

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Neudělena

Skokan roku

Obec: Stráž pod Ralskem (okres Česká Lípa)

Ocenění za rozvoj venkova

Obec: Bílý Kostel nad Nisou (okres Liberec)

Zvláštní ocenění komise –Za péči o vodu v krajině

Obec: Heřmanice (Okres Liberec)

Cena naděje pro živý venkov – oceněníza nadmístní spolkový život a občanskou společnost

Obec: Zahrádky (okres Česká Lípa)

 Cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena)

Obec: Mníšek (okres Liberec)

 Diplom za moderní knihovnické a informační služby

Obec: Višňová (okres Liberec)

 Diplom za vzorné vedení obecní kroniky

Obec: Roprachtice (okres Semily)

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova:

Kategorie A

Obec: nebyla udělena

Kategorie B

nebyla udělena

Kategorie C

Obec: Mníšek – Mateřská škola

Tagy