weby pro nejsevernější čechy

Během krajského semináře na téma zadržení vody v krajině vznikla nová tůň

Exkurzi na téma zlepšení vodního režimu na zemědělských pozemcích uspořádal Liberecký kraj na Frýdlantsku. V jejím rámci byla vybagrována nová tůň a účastníci se dozvěděli leccos zajímavého o různých způsobech nakládání s vodou.

„Zemědělci určují tvář krajiny po staletí. Časy se ale mění a je proto potřeba zohlednit novou situaci ve vývoji režimu vodních srážek. Tato akce byla skvělou příležitostí, jak od teorie přejít k praxi,“ uvedl Václav Židek, krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Na pozemcích Živého skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem proto vzniká nová retenční tůň, která pomůže zachytávat srážky a doplňovat vláhu do okolí podobně, jako dvě desítky tůní v okolí.

Liberecký kraj zadržování vody v krajině dlouhodobě a systematicky podporuje. V minulých letech tak díky krajské podpoře vznikly soustava tůní a malá vodní nádrž na zemědělské půdě ve Václavicích. V Liberci byla vytvořena soustava tůní přímo vedle sídliště v Ruprechticích; městem tůní a mokřadů se stalo také Jablonné v Podještědí.

„Se zajímavým projektem přišli v Turnově, kde do městského parku přivedli užitkovou vodu z pramene pod nedalekou zástavbou. Ve Svijanech byl zase díky krajské dotaci navrácen dolní tok Příšovky do původního koryta. V Kokoníněse uskutečnila obnova historicky zaniklého mlýnského rybníku. V Semilech byla obnovena historická polní cesta s alejí ovocných dřevin,“ vypočítal Židek.

Tagy