weby pro nejsevernější čechy

Nové stromy, cesty i lavičky. Zahrady domovů důchodcův kraji prošly úpravami za miliony

Strávit podzim života v příjemnějším prostředí umožní klientům domovů důchodců v kraji zrevitalizované zahrady, které je obklopují. Od počátku letošního roku obnovou prošlo okolí domů seniorů v Jindřichovicích pod Smrkem a Sloupu v Čechách. Náklady činily více než pět milionů korun.

„Zahrady domovů důchodců slouží nejen seniorům, ale také jejich příbuzným, kteří za nimi přijíždějí na návštěvy. Parkové úpravy, kterými tyto areály prošly, jim umožní trávit společné chvíle v příjemném prostředí,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Domov důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem sídlí ve třech historických vilách pojmenovaných Daniela, Albert a Rozálie, přičemž ke každé z těchto staveb náleží rozlehlá zahrada. Kromě ošetření hodnotných dřevin se kácely nebezpečné a neperspektivní stromy a sázely dřeviny nové. Vzhledem k tomu, že v domově důchodců jsou i méně pohybliví klienti, vznikly v zahradách vil Daniela a Rozálie cesty a lavičky, díky kterým se lépe dostanou do parku.

Ve Sloupu má areál domova důchodců podobu zámeckého parku a jakékoliv úpravy je třeba konzultovat s Národním památkovým ústavem. Původně bylo v plánu i zde upravit síť cest tak, aby byl park pro klienty lépe přístupný. Požadavky památkářůby nicméně rekonstrukci prodražily,  a proto kraj nakonec přistoupil pouze k úpravám zeleně a odstranění nevzhledného kompostu z části areálu. Stejně jako v Jindřichovicích, i ve Sloupu se nyní bude po tři roky na nové stromy dohlížet a odborně pečovat o jejich správný růst a vývoj.

Řečí čísel: v Jindřichovicích bylo pokáceno 72 stromů včetně odfrézování 83 pařezů, ošetřeno 188 stromů a vysazeno 51 stromů a 80 keřů. Vznikly dvě pěší cesty a návštěvníkům slouží šest nových laviček. Ve Sloupu bylo pokáceno 81 stromů a odfrézováno 82 pařezů, ošetření se dočkalo 89 stromů a vysazeno bylo 39 stromů a 77 keřů.

„Celkové náklady projektu v Jindřichovicích činí 4 miliony korun, přičemž z Operačního programu Životní prostředí kraj obdrží dotaci ve výši 1,1 milionu.Ve Sloupu výdaje tvoří 1,1 milionu, dotace z operačního programu představuje 410 tisíc korun,“doplnil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Tagy