weby pro nejsevernější čechy

První ročník festivalu Rokytnice zní propojí literaturu a hudbu

Rokytnici nad Jizerou od 19. do 22. srpna rozezní tóny živé klasické hudby, a to v rámci festivalu Rokytnice zní. Akci pořádá spolek pro obnovu tamního hudebního život.

„Cením si snahy místních obohatit kulturní život v Rokytnici kvalitní klasickou hudbou, literaturou, a to všechno s přeshraničním přesahem. Věřím, že se z nově pořádané akce stane tradice a časem si vybuduje skvělou pověst, díky které se budou sjíždět posluchači a diváci z široka daleka,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Slavnostní zahajovací koncert se uskuteční v kostele sv. Michaela, na němž budou spolupracovat němečtí a čeští hudebníci. Zazní hudba českých a německo-českých či česko-německých skladatelů z různých epoch. Záměrem dramaturgie je zdůraznit propojení obou kultur v hudební historii.

Vystoupí i německá mezzosopranistka Ulrike Malotta nebo zpěvák Karel Jakubů, sólista Musicy Bohemicy.

Instrumentálně koncert povede BARLEN ensemble s houslistkou Lenkou Machovou, členkou České Filharmonie a s violistkou Barbarou Linke Holickou, uměleckou vedoucí festivalu.

Druhým představením bude hudebně-literární pásmo v kulturním domě. V letošním roce je program zaměřen na osud a dílo rokytnického rodáka Franze Fühmanna, východoněmeckého spisovatele dvacátého století, básníka a překladatele, držitele literárního ocenění der Geschwister-Scholl-Preis. Půjde o propojení čteného slova a hudby. Čtení z knihy Franze Fühmanna 22 dní aneb půle života se zhostí herec Libereckého divadla F. X. Šaldy Martin Polách.

Koncert začne představením Fühmanna a jeho rozporuplné životní cesty. Moderátorem bude Tomáš Petráň. Součástí programu bude také křest nově vydané publikace, která vznikla z podnětu Spolku pro obnovu hudebního života v Rokytnici nad Jizerou ve spolupráci s Germanistickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Knížka se jmenuje Návrat k sobě. Jde o první publikaci o Franzi Fühmannovi v češtině. K zhlédnutí bude i malá výstava knih rokytnického rodáka v češtině i v němčině.

Hudebně-literární pásmo se zopakuje 22. srpna 2022 v Domě Česko-německého porozumění Rýnovice v Jablonci nad Nisou.

Po druhé válce byla hudební tradice v Rokytnici převážně přerušena. Záměrem spolku je na tuto tradici navázat a hudební dění ve městě oživit. Rokytnice nabízí pro hudební aktivity ideální prostory – barokní kostel sv. Michaela a Kulturní dům –, který slouží i jako divadlo.

Tagy