weby pro nejsevernější čechy

Dům Jana v Hodkovicích nad Mohelkou nabízí moderní a důstojné prostory pro osoby s roztroušenou sklerózou

Transformace sociálních služeb. Zdánlivě suchopárné slovní spojení, které však v sobě ukrývá mnoho zajímavého a pozoruhodného. Jde totiž o proces, díky němuž od roku 2007 procházejí zařízení sociálních služeb v kraji, pečující o hendikepované, modernizací a humanizací. Nejinak tomu je i v Hodkovicích nad Mohelkou, kde v tamním  Domově a Centru aktivity, příspěvkové organizaci, vyrostl moderní objekt pro osoby se zdravotním postižením. Zvláště pro ty, jež trpí roztroušenou sklerózou. Dům Jana stál 23.973.910 korun včetně DPH. Z toho platil Liberecký kraj 23.702.944,83 korun a 270.965,17 korun přispěl Domov a Centrum aktivity.

Dům se sociální službou Jana letos obdržel od hejtmana Martina Půty cenu v Soutěži Karla Hubáčka. „Kvalitní architektura je významnou součástí života. Považuji za důležité, aby senioři mohli prožít důstojné stáří v prostorách, které jsou nejen funkční, ale také krásné a kvalitní po všech stránkách. Projekt, jehož součástí Dům Jana je, naplňuje koncept transformace sociálních služeb, který kraj dlouhodobě a systematicky podporuje. Může se stát vzorovým příkladem pro další,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

„Jsem moc rád, že transformace sociálních služeb úspěšně pokračuje. Při návštěvě některých zařízení lze někdy nabýt dojmu, že se člověk právě přenesl v čase do sedmdesátých nebo osmdesátých let minulého století, zejména co se týká vzhledu budov a zařízení. Nyní tomu už tak není. Dům Jana v Hodkovicích nad Mohelkou je toho příkladem. Objekt povznese klienty i pečující na úroveň, která odpovídá standardům jedenadvacátého století,“ dodal Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

V Domě Jana budou pobývat osoby se zdravotním postižením, zejména ty s chronickým onemocněním, jako je například roztroušená skleróza. Dům Jana je plně bezbariérový a zařízený tak, aby v něm mohli žít i lidé s těžkými pohybovými problémy. Lůžka jsou elektrická, polohovací. Dále jsou tam sprchovací židle či bariatrické koupací lůžko, zvedáky a vestavěné skříně. Pokoje jsou zařizovány dle potřeb a přání klientů, a mohou tak mít vlastní zařízení.

„Všechny pokoje mají televizní a internetové připojení a zařízení pro přivolávání personálu. V domě je prostor pro dobíjení elektrických vozíků. Pokoje mají vlastní koupelny a je zde též koupelna pro personál. Objekt je vytápěn tepelným čerpadlem, které zároveň ohřívá teplou užitkovou vodu. Kapacita domu je 8 uživatelů – čtyři pokoje jsou jednolůžkové a dva pokoje dvoulůžkové. Ze všech pokojů je přístup na terasu, a to i pro osoby ležící na lůžku. Samotná stavba vyšla na více než 22 milionů korun včetně DPH. Technický dozor stavby včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyšel na 432 tisíc, projekt stál 842 tisíc korun. Hlavním investorem byl Liberecký kraj, ale i Domov samotný přispěl bezmála čtvrtmilionem,“ přiblížil Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Stavba objektu započala v srpnu roku 2020. Dům nám byl předán k hospodaření 4. března letošního roku a poté ještěvíce neždva měsíce sloužiljako ubytování pro matkys dětmi z Ukrajiny. Nyní ho budou od září využívají klienti,“vysvětlila ředitelka hodkovického Domova a Centra aktivity Jana Lachmanová. „Velmi vyzdvihuji naší spolupráci s Filipem Horatschkem, která dala vzniknout těmto výjimečným projektům. Dům Jana je vzorovým domem pro stavby, které mají následovat. Tímto však projekt nekončí. Chystá se dostavba celého areálu do parkové podoby, bez plotů, volně přístupného k procházkám, odpočinku a setkávání našich lidí i občanů Hodkovic, příchozích z okolí, turistů a všech, kteří budou mít chuť chvíli u nás pobýt a například sledovat vodní hladinu nového jezírka, které bude v krajině zadržovat vodu z našich objektů. Snahou je vytvořit klidný, otevřený a přívětivý prostor plný stromů a květin.“

„Jsem moc rád, že v Hodkovicích nad Mohelkou vznikl moderní objekt, který splňuje standardy 21. století. Líbí se mi i jeho vzhled. Není proto náhoda, že obdržel v letošním ročníku Soutěže Karla Hubáčka, která oceňuje významné stavby v regionu, Cenu hejtmana. Velice bych si přál, aby i do dalších ročníků byly nominovány tak unikátní a funkční stavby, jakou Dům Jana bezesporu je,“doplnil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova

Liberecký kraj již v rámci transformace sociálních služeb dokončil v roce 2016 například domov v Mařenicích za 55 milionů korun, kde v současné době působí zařízení OSTARA. Jednalo se o vůbec první přeměněné zařízení v Libereckém kraji. Za zhruba 120 milionů korun pak kraj dokončil přeměnu objektů v lokalitách Jestřebí, Sosnová a Lada v České Lípě, a to v rámci transformace zařízení Domov Sluneční dvůr, p. o.

V současné době pokračují projekty v organizacích APOSS Liberec, Domov Raspenava či Jedličkův ústav. Podpoří je i peníze z evropských zdrojů. Celkem přesahuje částka na výstavbu 134 milionů korun.

Kraj chystá do budoucna i další projekty, a to zejména přeměnu organizace APPOS ve Vratislavicích nad Nisou (ve dvou lokalitách) dohromady za zhruba 86 milionů. Připravuje také projekt transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA, p. o. za bezmála 140 milionů korun. V již zmíněném Domově a Centru aktivity v Hodkovicích nad Mohelkou dojde dále k vybudování parku a výstavbě komplexu budov pro osoby se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením. Podle prvotních odhadů se jedná o projekt s odhadovanými náklady zhruba 131 milionů korun.

Nejnovějším projektem krajského odboru sociálních věcí je rekonstrukce objektu v majetku Libereckého kraje za účelem rozšíření sociálních služeb pro zdravotně a mentálně znevýhodněné uživatele poskytované příspěvkovou organizací resortu sociálních věcí Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou.

Tagy