weby pro nejsevernější čechy

Rekonstrukce vily Johanna Liebiega mladšího se blíží do finále

Těsně před dokončením je rozsáhlá rekonstrukce Liebiegova paláce, která má sloužit Liberečanům jako polyfunkční komunitní centrum s názvem Centrum aktivního života (CAŽ).
Kompletní oprava památkově chráněného objektu trvala přes dva roky a město za ní zaplatí zhruba 263 milionů korun (včetně DPH). Téměř 215 milionů z této částky Liberec získal z dotace Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
„Nově tam vznikl velký sál, výtvarný ateliér s dílnou, výstavní prostory, počítačové a víceúčelové místnosti, dva tělocvičné sály, ale také zahradnický klub, který bude mít k dispozici keramickou pec a znovuobnovený skleník. Návštěvníci budou moci využívat i novou kavárnu včetně upravené přilehlé zahrady. Objekt bude zcela bezbariérový,“ říká náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.
Dlouhodobě nevyužívané prostory bývalé Oblastní galerie Liberec v ulici U Tiskárny se tak proměnily na polyfunkční komunitní centrum, tzv. „Centrum aktivního života“, které se stane veřejnosti přístupným víceúčelovým zařízením. Zázemí v něm najde především širší spektrum sociálních služeb a místní komunity, které ho využijí k aktivnímu trávení volného času.
Na fasádě do nádvoří byla při čištění plochy kolem slunečních hodin objevena figurální malba, která byla obnovena v původní barevnosti. Při bourání podlah v 1.NP pak stavbaři objevili studnu, která byla vyčištěna, nasvětlena a zaklopena proskleným poklopem. Dalším objevem se stala původní historická malba, kterou se povedlo zachránit a zrestaurovat.
„Do budovy se navrátí i původní historická křišťálová svítidla, která měla v depozitáři Oblastní galerie
Liberec. Jejich opravu a sestavení do původního stavu zajistila společnost PRECIOSA – LUSTRY, a.s., která disponuje špičkovými odborníky. Všechna ta svítidla zároveň převedeme do majetku statutárního města Liberce. Celkem se do objektu vrátí 20 svítidel, jejichž hodnota je podle odborníků bezmála 1,3 milionů korun,“ upozorňuje náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová.
Rekonstrukce objektu začala v září 2020 a provádí ji Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav.
Výdaje na kompletní rekonstrukci činí 239,2 mil. Kč vč. DPH. Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP vykonává Sdružení MIJAPO, s. r. o., a REALSTAV MB, spol. s r. o. – Rekonstrukce Liebiegova paláce. Na kompletní rekonstrukci bude také navazovat dodávka vnitřního vybavení, které bude dodávat firma Prosto interiér s.r.o. a dodávka vybavení IT, kde nyní probíhá veřejná zakázka na dodavatele.

Návštěvníkům se nové centrum naplno otevře v polovině roku 2023.

Tagy