weby pro nejsevernější čechy

Město vyhlásilo soutěž na sochařskou výzdobu Pohádkové kašny na Masarykově náměstí

Město Děčín vyhlásilo dvoufázovou výtvarnou soutěž o návrh sochařské výzdoby secesní městské fontány na Masarykově náměstí – Pohádkové kašny Děčín. Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích: Návrh replik a Volná tvorba. Návrhy je třeba předložit v termínu do 30. ledna 2023, poté je posoudí odborná komise.

První kategorie soutěže je vyhlášena na bronzové repliky dle dochovaných fotografií, druhou kategorii pak tvoří volná sochařská figurální tvorba z libovolného materiálu, která se vztahuje k pověsti o Loubském prameni. Cílem soutěže je nalezení optimálního výtvarného řešení sochařské výzdoby Pohádkové kašny.

„Dnes se bohužel nedají vyrobit přesné repliky soch, jelikož nejsou k dispozici dokumentace, podle kterých by bylo možné je nechat vyhotovit. Proto město Děčín přistoupilo k vyhlášení soutěže. Podmínkou památkářů a komise u volné tvorby je, aby sochy odpovídaly velikostně a proporčně, ale není určeno, z jakého materiálu by měly být,“ říká náměstek primátora Tomáš Brčák s tím, že vítězný projekt bude vybírat komise, která je složena z členů navržených Českou komorou architektů, zástupců města a historika umění.

Obnova kašny

Již několik týdnů zatím probíhají práce na obnově kašny, byla totiž v havarijním stavu. Cílem obnovy je nejen oprava této kulturní památky, ale také nutnost uvést ji do stavu, kdy unese nové sochy.

„První etapa, která probíhá i díky získaní dotace z Ústeckého kraje na obnovu kulturní památky, se věnuje stabilizaci kašny tak, aby byl výrazně eliminován negativní vliv dopravy, otřesů z ní. Vybuduje se železobetonový věnec se základovou deskou, na kterou se opět přeskládá původní kamenné schodiště,“ dodává Brčák.

Dále proběhne restaurování středového vápencového dříku, včetně žulového bazénu.

Oprava kašny – tři etapy:

  1. etapa – stavební práce a statické zajištění kašny (Cena I. části oprav je 4 183 395 Kč + DPH, z toho dotace z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK pro rok 2022 činí 958 000 Kč.)
  2. etapa – restaurátorské práce (Práce vyjdou na cca 2 mil. Kč, město bude žádat o dotaci do Programu na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK pro rok 2023.)
  3. etapa – návrat soch, který je předmětem soutěže

Soutěžní podmínky včetně konkrétního zadání jsou k dispozici na Portálu veřejných zakázek města Děčína https://zakazky.mmdecin.cz/

 

Tagy