weby pro nejsevernější čechy

Severočeské muzeum vydává jubilejní, čtyřicátý přírodovědný sborník

Kromě toho, že Severočeské muzeum v Liberci si letos připomíná 150 let od svého založení, slaví tato instituce i další jubileum: vyjde již čtyřicáté číslo odborného přírodovědného periodika – Sborníku Severočeského muzea zasvěceného přírodním vědám. Vyjde začátkem letošního roku a zájemcům bude k dispozici v Severočeské muzeu v Liberci.

„Kompletní řada Sborníku je dnes téměř sběratelskou raritou a dává obraz o bohaté činnosti pracovníků muzea hluboko do jeho historie,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.
Od vydání prvního čísla v roce 1958 se ve sborníku objevily stovky odborných prací z oborů geologie, geomorfologie, klimatologie, botaniky i zoologie ze severních Čech, recenze vydaných publikací, oslavné texty k životním jubileím významných regionálních přírodovědců a také několik nekrologů.
V právě připravovaném čísle čtenáři naleznou hned dvě vzpomínky věnované významným přírodovědcům, působícím především na Liberecku, kteří v tomto roce zemřeli. Jedním je Alois Čvančara, botanik a emeritní ředitel Severočeského muzea v Liberci, druhým Jan Burda, botanik a ochranář přírody, letitý pracovník Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.
Hlavní část letošního sborníku se ovšem věnuje odborným článkům, jejichž autory jsou převážně regionální badatelé. Flóru a vegetaci Chrastenského vrchu a dalších neovulkanických elevací jižně od Hamru na Jezeře zpracoval Richard Višňák, fauně čeledi vrtalkovití na Českolipsku se věnuje Miloš Černý. Několik dalších entomologických prací se zabývá výsledky výzkumu brouků významných oblastí Labských pískovců, Lužických hor a Šluknovského výběžku. Jejich autory jsou Lukáš Blažej, Petr Brůha, Pavel Krásenský, Pavel Vonička a další. Zbyněk Havelda sepsal nové nálezy kudlanky nábožné na Ústecku a Kare Schön zmiňuje neobvyklý nález nosatčíka Ischnopterapion fallens v Českém ráji a nechyb další zajímavé příspěvky.

Tagy