weby pro nejsevernější čechy

Co a proč zdobí budovu libereckého muzea?

Exteriérová panelová výstava uspořádaná v rámci oslav výročí 150 let od založení muzea přibližuje muzejní budovu a její výzdobu z netradičního úhlu. Všímá si detailů na fasádě i v interiéru, které návštěvník leckdy přehlédne, protože se nachází v místech kam zrak často ani nezabloudí. My se snažíme ukázat skrytou kamennou krásu 125 let staré muzejní budovy prostřednictvím stručných textů a působivých fotografií Aleše Jungmanna všem.
Jak se zrodil nápad na výstavu představující sochařskou a štukatérskou výzdobu liberecké muzejní budovy popisuje kurátorka Markéta Kroupová: „Podnět vznikl v hlavě pana ředitele Jiřího Křížka, který nesmírně obdivuje zejména zvířecí motivy, které do výzdoby přinesli sochaři závěru 19. století. Když jsem se do příprav výstavy zapojila já, tak mi přišlo líto opomenout i ostatní prvky, které jsou umístěny většinou nad našimi hlavami a leckdo si jich skutečně ani nevšimne, což je veliká škoda. Vznikl tak výstavní projekt, který sice ve zkratce, ale komplexně představuje zdobné prvky architektury, která vznikla v době, kdy byl na sochařskou výzdobu veřejných budov kladen velký důraz.“
Muzejní budovu navrhl vídeňský architekt, tou dobou působící v Praze, Friedrich Ohmann (1858 – 1927). Byla postavena pro nás v nepředstavitelně krátké době během dvou let 1897 – 1898. Z autorů sochařské výzdoby libereckého muzea můžeme zmínit Emanuela Gerharta, který je mimo jiné podepsán i pod výzdobou sousedních městských lázní nebo Jakoba Kozourka z Prahy, který je autorem štukové výzdoby na fasádě tzv. měšťanského domu. Naprostou většinu kameníků, kteří tvořili jednotlivé sochařské detaily, ale jménem vůbec neznáme.
Pojďte se s námi projít výstavou a objevit roztomilého králíka, žábu, vránu, netopýra, ale také divé muže, roztodivné hlavy lvů v maskaronech nebo portréty stavitelů muzea Gustava Miksche, majitele liberecké stavební firmy, která realizovala stavbu muzea, stavbyvedoucího Augusta Krausse a hlavní sochaře muzea Emanuela Gerharta. Nezapomněli jsme ani na pohledově dominantní novodobou dvojici lvů střežících vchod do muzea. Ač bylo jejich umístění v plánu již při stavbě muzea, tak se jejich realizace zdařila až při celkové rekonstrukci v roce 2020. Autorem netradiční dvojice lva a lvice je významný český sochař Jaroslav Róna.
Výstavní projekt především představuje konkrétní sochařskou výzdobu muzejní budovy, ale zároveň se obecně dotýká problematiky sochařského pojednání veřejných budov 19. století nebo určení stylu, ve kterém byla budova postavena.
Vernisáž probíhá v rámci víkendových oslav výročí 150 let založení muzea.

Tagy